FAGLIG SPARRING, GODE UDVIK-LINGSMULIGHEDER OG ET STÆRKT netværk

Mangler du, som kreativ iværksætter, faglig sparring i hverdagen? Savner du at have mennesker omkring dig? Og vil du gerne have nem adgang til tilbud om rådgivning og udvikling?

Spinderihallerne og Kedelbygningen tilbyder dig et kreativt virksomhedsmiljø med ca. 80 virksomheder, der brænder for at indgå i et fagligt og forpligtende fællesskab. Derudover tilbyder vi månedlige rådgivnings- og udviklingstilbud, adgang til et stort virksomhedsnetværk, Café, fællesarealer samt mulighed for at låne eller leje mødelokaler, fotoatelier, værkstedsfaciliteter mv.

Virksomhederne i Kedelbygningen har et skarpt fokus inden for teknologi, design, leg & læring. Virksomhederne i Spinderihallerne arbejder mere bredt inden for forretningsudvikling, kreativitet, design og kunst. 

Se nuværende virksomheder i Spinderihallerne og Kedelbygningen her.

Vi ønsker at skabe et miljø med stor faglighed, diversitet og fællesskab og tager det derfor med i overvejelserne, når vi får nye lejere ind i huset. Desuden skal din virksomhed som udgangspunkt være registreret i Vejle Kommune. Enkelte lejemål er til virksomheder som i særlig grad bidrager med netværk, kompetencer og viden der styrker de øvrige virksomheder i miljøet eller som indgår i innovationspartnerskaber.

ANDRE MULIGHEDER?
Spinderihallernes og Kedelbygningens virksomhedsmiljøer er udbudt af Vejle Kommune, der har i alt seks virksomhedshuse. Foruden Spinderihallerne og Kedelbygningen, så er det husene FABRIKANTERNESlagteriet Udviklingspark, Roberthus Udviklingspark og en afdeling i Green Tech Center.

Arbejder du med kreativt detail-iværksætteri, så er det nyeste virksomhedsmiljø FABRIKANTERNE i Vejle Midtpunkt måske noget for dig. 

Hvis din virksomhed ikke beskæftiger sig med design og kreativitet, kan et af kommunens andre huse måske passe til dine behov? Se mere på deres respektive hjemmesider: Slagteriet og Roberthus Udviklingspark Vejle, der tilbyder faciliteter til vækstorienterede virksomheder generelt og Green Tech Center, der i sin Start-Up afdeling har fokus på grøn teknologi og energieffektive løsninger.