team,projekter og fokusområder


Spinderihallerne og Kedelbygningen er etableret af et kommunalt udviklingsteam der, foruden den daglige udvikling og ledelse af virksomhedsmiljøerne, arbejder med en række projekter inden for områderne design, kunst og innovation og forretningsudvikling, deltager i flere store regionale erhvervsudviklingsprojekter - og ikke mindst fungerer som udviklings- og inspirationsenhed for Vejle Kommune.

I teamet arbejder vi for at styrke de kreative erhverv lokalt, regionalt - og gerne internationalt. Det gør vi ved at: 

  • Facilitere og udvikle et dynamisk virksomhedsmiljø for mere end 80 kreative mikrovirksomheder i Spinderihallerne og Kedelbygningen.

  • Samarbejde med en række viden- og kulturinstitutioner, kunstnere og foreninger med henblik på at skabe udvikling og innovation.

  • Skabe forretningsudvikling for og med etablerede virksomheder i Vejle Kommune og Region Syddanmark ved at styrke og facilitere brugen af design, kunst, teknologi og kreative kompetencer.

  • Afprøve nye former for erhvervsudvikling, bl.a. ved at eksperimentere med offentlig-privat samarbejde, og gennem iværksættelse af en række regionale og internationale udviklingsprojekter. Projekter, der har til formål at opbygge nye kompetencer og ny viden, der kan være med til at sikre konkurrencedygtighed og skabe vækst. Lige nu deltager vi i projekterne FABLAB@SCHOOLdk og MEDSTRØM.

  • Fungere som udviklings- og inspirationsenhed for Vejle Kommune inden for innovation, strategi- og organisationsudvikling.

En vigtig opgave består også i konstant at udbygge Spinderihallernes netværk og sikre det faglige input og den specialviden, der er nødvendig for at løse de opgaver vi påtager os. Det sker gennem samarbejder med bl.a. Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og en række andre institutioner. Netværket rækker også ud over landets grænser, og vi samarbejder med en række europæiske partnere om projekter i EU-regi, samt Stanford University om FABLAB@SCHOOLdk-projeket.

Læs mere på om vores projekter via linkene til venstre. 

Kontakt

Spinderihallerne
Spinderigade 11
7100 Vejle
+45 7681 1354
Find medarbejder

"Samspillet mellem erhverv, design og kunst er en vigtig kilde til inspiration og nytænkning. Det giver plads til at inspirere, overskride grænser og gå nye veje. I Spinderihallerne arbejder vi inden for fire hovedområder: 1. Innovation, vækst og kreativitet. 2. Nye former for erhvervsudvikling. 3. Udvikling af offentlige velfærdsydelser og services - og 4. Udvikling af viden og kompetencer." Lene Lawaetz, leder af Spinderihallerne og chef for Innovation & Entreprenørskab Vejle Kommune.