ErhvervsudviklingsProjekter 


Spinderihallerne og kedelbygningen har iværksat og deltager i flere større regionale og internationale erhvervsudviklingsprojekter med det formål at opbygge platforme for ny viden og nye kompetencer, der kan være med til at skabe vækst og sikre konkurrencedygtighed. Vores hovedfokus er projekter, der kan sikre større viden om kreativitet og design som katalysator for vækst og forretningsudvikling.

Lige nu arbejder vi med følgende projekter:

MEDSTRØM
Projekt MEDSTRØM tilbyder en række kompetenceudviklingsforløb og workshops til kreative iværksættere. Aktiviteterne er målrettet de forskellige faser kreative virksomheder typisk går igennem - fra iværksætteri, vækst og ekspansion. Læs mere om projekt MEDSTRØM her

FABLAB@SCHOOLdk
FABLAB@SCHOOL.dk er et samarbejde mellem folkeskoler i Århus, Silkeborg og Vejle, iværksat af Spinderihallerne, om værkstedsbaseret undervisning i design, teknologi og entrepreneurskab. Spinderihallerne har etableret et partnerskab med Aarhus Universitet/CAVI, UC VIA, og TLTL Stanford University om opbygning af laboratorium og et undervisningskoncept kaldet FabLab@SCHOOLdk. Det sker i et forskningsprojekt, der medfinansieres af Industriens Fond med tre milioner og løber frem til 2017. Opbygningen af samarbejdet mellem forskerne og de tre skoleforvaltninger i Århus, Silkeborg og Vejle blev finansieret af EU´s regionalfond og Syddansk Vækstforum. Læs mere om projektet på www.fablabatschool.dk

AKTIVT MEDBORGERSKAB OG SOCIALT ENTREPRENØR
Vejle byråd har afsat midler til tværgående initiativer. Et af initiativerne er projekt om aktivt medborgerskab og socialt entreprenørskab, som er forankret i Spinderihallerne med en projektkoordinator i perioden 1.1.2015 til 31.12.2016. Projektkoordinatoren skal identificere udfordringer i det lokale samfund, som kan løses igennem nye samarbejder på tværs. I projektet skal borgerne, fonde, foreninger, uddannelsessteder og forvaltninger være medskabende af ideer og løsninger.

Projektkoordinatoren kan bl.a. også hjælpe med facilitering af samarbejder, netværk og give sparring på fundraisning til gode ideer. Samtidig kan du få hjælp til at spotte nye samarbejdspartnere, som kan løse en given udfordring sammen med dig. Det kræver dog, at din idé eller udfordring bliver forløst til gavn for lokalsamfundet eller et større fællesskab end blot dig selv. Ambitionen er at inddrage civilsamfundet i højere grad, så udfordringer bliver løst i fællesskab. I det sociale entreprenørskab skal projektkoordinator fremme socialt iværksætteri og rådgive sociale iværksættere, herunder socialøkonomiske virksomheder, om bæredygtige forretningsmodeller.

Kontakt:
Mikkel Dragmose-Hansen, Projektkoordinator
mikdr@vejle.dk

AFSLUTTEDE PROJEKTER

Designandelen
Designandelen er et organiseret netværk af virksomheder, der har arbejdet med at øge anvendelsen af design i det offentlige og private erhvervsliv og styrke de kreative erhverv i Region Syddanmark. Projektet var en del af Region Syddanmarks satsning på øget vækst og blev etableret som et samarbejde mellem regionale designvirksomheder, Spinderihallerne i Vejle, House of Design i Kolding, Syddansk Universitet, Designskolen Kolding, Væksthuset Syddanmark, IDEA og Dansk Design Center. Projektet blev støttet af Syddansk Vækstforum og EUs Regionalfond. Projektet sluttede i januar 2015. Læs mere på www.designandelen.dk.

Transformer
Projektet Transformer havde til formål at skabe vækst og arbejdspladser for mikrovirksomheder og iværksættere, der arbejder med grøn teknologi, energieffektivitet og bæredygtig energi i Region Syddanmark. Transformer blev ledet af Spinderihallerne Vejle sammen med Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og Svendborg Kommune. Hovedpartnere er Fremtidsfabrikken i Svendborg, Green Tech Center i Vejle, Lean Energy Cluster i Sønderborg, Erhvervsakademi Sydvest, Go2Green og IDEA Entrepreneurship Centre, Syddansk Universitet. Transformer finansieredes af de deltagende virksomheder, projektets partnere og af midler fra Syddansk Vækstforum og EU's regional- og socialfonde. Projektetet sluttede i foråret 2015. Læs mere på www.transformer-greenenergy.dk

Leg og Læring - Kids n' Tweens Lifestyle 
Projekt Leg og Læring - Kids n' Tweens Lifestyle har haft til formål at styrke regionens virksomheder og turismesektors arbejde med målgruppen Kids and Tweens. Det overordnede mål var at opbygge viden og kompetencer som forudsætning for at kunne udvikle innovative og oplevelsesbaserede tilbud til målgruppen. Projektet blev gennemført af Spinderihallerne i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, Syddansk Universitet og University College Lillebælt og involverer videninstitutioner, kommuner og en række partnervirksomheder. Syddansk Vækstforum og EUs regionalfond har støttet projektet, der har haft en samlet beløbsramme på knap 32 mio. kr. Projektet sluttede i 2014. Læs mere på  www.kidsntweens.dk

Huskomponistprojekt
Læs mere om Spinderihallernes 2-årige huskomponistprojekt her. Projektet startede i 2011 og blev afsluttet med en stor koncert og event i efteråret 2012. 

Creative Growth
Det overordnede mål for Creative Growth var at bidrage til den europæiske konkurrenceevne og fremskynde den regionale, økonomiske vækst, gennem udvikling af den kreative sektor. I alt 11 partnere fra 9 lande (Bulgarien, Danmark, Spanien, Italien, Litauen, Rumænien, Storbritannien, Sverige og Ungarn) deltog i projektet. Projektet startede i september 2008 og blev afsluttet i november 2011. Læs mere om
Creative Growth.

ART-BUILT
I ART-BUILT projektet samarbejdede kunstnere med arkitekter og producenter til byggebranchen for i fællesskab at udvikle nye produkter og skabe øget fokus på den bygningsintegrerede kunst. Projektet blev afsluttet i 2010. Læs mere om
ART BUILT.