Innovation og forretningsudvikling

Spinderihallernes udviklingsteam og fysiske rammer fungerer som udviklings- og inspirationsplatform for Vejle Kommune og andre interesserede organisationer – både offentlige og private - inden for innovation og forretningsudvikling. Det gør vi primært via tre tilgange:

Vi sætter mennesker sammen – og vil gerne have dig med!
Som udviklingsenhed for Danmarks 6. største kommune har vi direkte adgang til borgere, forvaltninger, institutioner og virksomheder. Som central aktør i debatten om innovation og forretningsudvikling kender vi forskere, praktikere, drømmere og realister. Vi er ikke bange for at sætte dem sammen for at udvikle idéer eller produkter eller afprøve nye tiltag, som med vores rådgivning, procesledelse og netværk ender med at blive konkrete resultater og ydelser, som skaber værdi.

Vi skaber rum til utænkelige tanker – og der er også plads til dine idéer
Med base i de historiske Spinderihaller har vi noget at ha’ det i. For at være helt præcis 13.000 kvadratmeter, som blev udvidet yderligere, da vi i 2014 indviede Kedelbygningen, der ligger i tilknytning til Spinderihallerne. Vi bruger rammerne til at understøtte arbejdet med innovation og forretningsudvikling som et fysisk og neutralt mødested langt fra hverdagen – men alligevel midt i virkeligheden. Her er plads til at mødes og nytænke, samarbejde, folde sig ud, lave prototyper eller finde ny inspiration. Det støtter op om din proces uanset, om det er konsulenter, kunstnere, inspiratorer, virksomheder, forplejning eller nye input du søger.

Vi har værktøjerne - og deler dem gerne med dig
Innovation og forretningsudvikling skabes ikke alene på baggrund af idéer og gode intentioner. Det kræver både proceskendskab og de rette metoder og værktøjer, at nå fra idé til resultat. Vi afprøver derfor løbende de værktøjer og metoder, som findes, og vi udvikler også gerne vores egne. Dem sætter vi i spil, når vi fungerer som innovationskonsulenter, undervisere eller inspiratorer, primært internt i Vejle Kommune, men vi er altid åbne for at komme og holde foredrag for alle øvrige interesserede. Derudover er der adgang til en række af vores teknikker, metoder og værktøjer direkte her på hjemmesiden.

Læs mere om de ydelser vi tilbyder

Kontakt:
Lars Henrik Nielsen,
Innovation og Forretningsudvikling
Spinderihallerne
+45 2442 9474
LARHN@vejle.dk  

Lars Henrik Nielsen, Innovation og Forretningsudvikling, Spinderihallerne
Lars Henrik Nielsen, Innovation og Forretningsudvikling, Spinderihallerne