udlejning af mødelokaler og workshoprum


Hvis du arbejder inden for områderne design, kunst, innovation og forretningsudvikling, så udlejer vi gerne vores faciliteter - men allerhelst vil vi indgå i et samarbejde med dig, så vi kan udvikle noget sammen og dermed udvikle hinanden.

Spinderihallerne er ikke et traditionelt konferencested - men en rå bygning i konstant bevægelse. Vi forsøger at bruge den specielle arkitektur og omgivelserne til at inspirere vores brugere til innovation og nytænkning, og vi byder gerne ind med de mange kompetencer huset rummer inden for scenografi, facilitering, mad, kunst, formidling i tekst, lyd og billeder mv.

Kontakt vores lokaleadministrator Katerina Karagianni, AIKKA@vejle.dk og hør nærmere og få evt et login til vores lokalebookingside. 

Du kan også læse om nogle af de forskellige mødelokaler og workshoprum i Spinderihallerne herunder:

Pakkeriet
Passagen
Magasinet
Laboratoriet
Spinderiet

FabLab Undervisningslokale (i Kedelbygningen)

NB! Som udgangspunkt udlejer vi kun lokaler til arrangementer i dagtimerne på hverdage.

ANDRE FACILITETER I SPINDERIHALLERNE OG KEDELBYGNINGEN
Foruden møde- og workshoplokaler, så rummer Spinderihallerne og Kedelbygningen en række andre faciliteter, bl.a. lokaler vores
prototypeværksteder (et træværksted og et digitaltværksted/FabLab) samt en Café og Hub

STUDIO ELLER ARBEJDSPLADS I SPINDERIHALLERNE eller KEDELBYGNINGEN?
Ønsker du at leje et studio eller en arbejdsplads i Spinderihallerne eller Kedelbygningen, så læs mere her!