Spinderi­hallernes Julefest: En familie­venlig søndag i december med julehygge

Glæd dig til årets mest fortryllende begivenhed, hvor julestemning og latter går hånd i hånd! Spinderihallernes Julefest er stedet, hvor små og store hjerter mødes for at fejre julens magi på en anderledes og festlig måde. Og så er det GRATIS!

(English version below)

Så sæt kryds i kalenderen søndag den 10. december, hvor festen begynder kl. 14.00 og varer i fortryllende 3 timer. Og så er det HELT GRATIS!

Vores arrangement byder på alt fra kreative workshops, der vækker den indre kunstner, til magisk julestemning, der får selv Grinchen til at smile. Nyd duften af krydret gløgg og lækre æbleskiver, der vil varme dig både indvendigt og udvendigt. Og glem ikke at holde øje med julemanden, der måske selv kigger forbi for at sprede lidt ekstra julemagi. Vi lover underholdning, der får både børn og voksne til at grine og have det sjovt sammen. Så tag familien, vennerne, og din indre nisse med til Spinderihallernes Julefest, hvor vi sammen skaber minder og smil, der vil vare hele julesæsonen og langt ind i det nye år!

Glædelig jul lige om lidt! 🎉🎄🎁

Praktisk info

Dato: Søndag d. 10. december
Tid: Kl. 14.00 - 17.00
Sted: Passagen
Pris: Gratis adgang - og de ting I laver på de gratis workshops må I gerne tage med hjem! 🎁

Der er juleposer til børnene samt der bliver serveret både gløgg, saftevand, æbleskiver, og ikke mindst flere kreative workshops - alt dette er gratis! 

Der er desuden mulighed for at købe bl.a. sodavand, kage, cafélatte og vores helt unikke juleøl i caféen. 

Program:

 • Kl. 14.00: Der bydes velkommen

 • Kl. 14.00 - 17.00: Passagen er åben for julehygge
  Lille julemarked i Pakkeriet
  Workshop: Lav dine egne julelys med Junette 
  Workshop: Lav en juleby med Helle Munch 
  Workshop: Cretvo – julehygge med klip og klister
  Mød Julemanden (den ægte!) - og få taget dit billede med ham 

 • Kl. 14.15: Oplæsning af juleevangeliet (dansk)

 • Kl. 14.30: Oplæsning af juleevangeliet (engelsk)

 • Kl. 15.15: Apollokoret synger (ca 30 min)

 • Kl. 15.45: Vi danser om juletræet

 • Kl. 17.00: Tak for i dag 

Kræver det tilmelding?

Eventet kræver ikke tilmelding – I møder bare op.
I kan også følge med på vores Facebook begivenhed

Mini-jule-loppemarked

Vi har udvidet Spinderihallernes julefest med et mini-jule-loppemarked. Vi inviterer alle kreative sjæle til at vise deres hjemmelavede julekreationer frem - lige fra fortryllende kranse til hjertevarmende til-og-fra kort. Dette er din chance for at sprede juleglæde med dine unikke kreationer.

Vi ønsker at bevare den personlige touch, så kun egne hobby kreationer med kærlighed til håndværket og den hyggelige julestemning kan sælges denne dag.

Vi glæder os til at se dine fantastiske kreationer på vores juleloppemarked! 🌲🌟🎀

Vigtig information:

Bemærk at der kun er 20 stande, som skal bookes via vores tilmelding herunder.
Bordene er sat op på forhånd, og man kan pakke ud og sælge sine ting mellem kl. 14.00 - 17.00. 

  

So mark your calendars for Sunday, December 10th, where the party kicks off at 2:00 PM and lasts for enchanting 3 hours. And it's COMPLETELY FREE!

Our event offers everything from creative workshops that awaken the inner artist to magical Christmas vibes that even make the Grinch smile. Enjoy the scent of spiced mulled wine and delicious æbleskiver (Danish Christmas pancakes) that will warm you inside and out. And don't forget to keep an eye out for Santa Claus, who might drop by to spread some extra Christmas magic. We promise entertainment that will make both kids and adults laugh and have fun together. So bring the family, friends, and your inner elf to Spinderihallernes Christmas Party, where we together create memories and smiles that will last throughout the holiday season and well into the new year!

Merry Christmas just around the corner! 🎉🎄🎁

Practical info

Date: Sunday, December 10th
Time: 2:00 PM - 5:00 PM
Location: Passagen
Price: Free admission - and feel free to take home the things you make at the free workshops! 🎁

There are goody bags for the kids, and we'll be serving both mulled wine, juice, æbleskiver, and, of course, several creative workshops—all for free!

Additionally, you can purchase sodas, cake, café latte, and our unique Christmas beer in the café.

Program:

 • 2:00 PM: Welcome

 • 2:00 PM - 5:00 PM: Passagen is open for Christmas joy
  Small Christmas market in Pakkeriet
  Workshop: Make your own Christmas candles with Junette
  Workshop: Create a Christmas village with Helle Munch
  Workshop: Cretvo – Christmas crafting with cutting and pasting
  Meet Santa Claus (the real one!) - and get your picture taken with him

 • 2:15 PM: Reading of the Christmas gospel (Danish)

 • 2:30 PM: Reading of the Christmas gospel (English)

 • 3:15 PM: Apollo choir sings (approx. 30 min)

 • 3:45 PM: We dance around the Christmas tree

 • 5:00 PM: Thank you for today

Is registration required?

The event does not require registration – just show up. You can also follow along on our Facebook event

Mini Christmas flea market

We have expanded Spinderihallernes Christmas party with a mini Christmas flea market. We invite all creative souls to showcase their homemade Christmas creations - from enchanting wreaths to heartwarming gift cards. This is your chance to spread Christmas joy with your unique creations.

We aim to maintain a personal touch, so only personal hobby creations made with love for craftsmanship and the cozy Christmas atmosphere can be sold on this day.

We look forward to seeing your fantastic creations at our Christmas flea market! 🌲🌟🎀

Important information:

Note that there are only 20 stands, which must be booked via our registration below. Tables are set up in advance, and you can unpack and sell your items between 2:00 PM - 5:00 PM.

  

 • Jens Coster

  Konference- og arrangementsansvarlig

  Send e-mail
  telefon 24 91 27 25
 • Julie Kathrine Joen

  Eventkoordinatorelev

  Send e-mail
  telefon 29 32 76 59
 • John Gøta

  Caféleder

  Send e-mail
  telefon 21 13 26 39
 • Louise Nielsen

  Bosætningsguide
  Newcomer Service

  Send e-mail
  mobil 21 81 04 36