The art of debating community/ Fællesskabet kunsten at debattere

Welcome to the debating community - a community that practices the art of debating / Velkommen til fællesskabet kunsten at debattere. Et fællesskab som øver sig i kunsten at debattere.

Debating (every third thursday in the month)

Yes, you can take a stance on an issue, but can you support your position successfully? This is what debating is all about!

Debating is the ability to build up arguments that can withstand rigorous scrutiny and thus enable one to fend off one's opponents who seek to refute one's position or reasoning.

Debating is useful to everyone: spouses, parents, students, judges, journalists, politicians, policemen, priests, speech writers, authors, doctors, lawyers, accountants, teachers, professors, you name it...

Contact: Isidoros Parlamas 

Debat (Den tredje torsdag i måneden)

Ja, du kan tage stilling til et spørgsmål, men kan du støtte din holdning med succes? Det er det, debat handler om!

Debat er evnen til at opbygge argumenter, der kan modstå streng kontrol og dermed gøre dig i stand til at afværge dine modstandere, der søger at tilbagevise din holdning eller ræsonnement. 

Debat er nyttig for alle: ægtefæller, forældre, studerende, dommere, journalister, politikere, politifolk, præster, taleskrivere, forfattere, læger, advokater, revisorer, lærere, professorer, you name it...