Teknologiforståelse: Elevernes­ nysgerrighed skal vækkes

De første pionerer fra FabLab@school uddannelsen er nu på vej ud i klasserne med nye kompentencer indenfor teknologisforståelse. Og det er der stor brug for, mener tidligere formand for Lærerkommissionen: “Nye gode ideer må ikke bremses af gamle vaner”

FabLab@school i Spinderihallerne i Vejle er nu halvvejs igennem uddannelsen af de første pionerer (red. folkeskolelærere) indenfor teknologiforståelse og praktiske teknologiske færdigheder. Og ifølge leder af FabLab Spinderihallerne, Peter Dahl, er uddannelsen kommet rigtig godt fra start.

“Vi oplever at det meget intense kompetenceløft, som lærerne får på uddannelsen, åbner op for et nyt mind-set. Så når de vender tilbage til skolerne, er de langt bedre rustet til at give eleverne muligheder og motivation til at træde ind i teknologiernes verden sammen med eleverne. Nye kompetencer som vi tror hjælper til at eleverne opnår en kritisk nysgerrighed overfor teknologi, som er vigtigt i fremtiden - men også allerede er nu”, forklarer Peter Dahl.

FabLab@SCHOOLdk er en 2-årig uddannelse som giver lærere viden og kompetencer til at undervise i digitalisering og teknologiforståelse, så det bliver en integreret del af folkeskolen. Og netop forståelsen for teknologi og naturvidenskab har i mange år stået alt for svagt i det danske uddannelsessystem, mener Per B. Christensen, der er formand for FabLab Vejles Advisory Board og tidligere formand for Lærerkommissionen.

“Der er er stort behov for at styrke den naturfaglige dannelse bl.a. ved at styrke koblingen mellem forskning og naturfagsundervisning i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne og i læreruddannelsen. Alle uddannelsesinstitutioner har nemlig en rolle at spille, når det handler om at styrke teknologiforståelse og den naturfaglige dannelse i uddannelsessystemet”, mener Per B. Christensen.

Tidligere på året nedsatte Vejle Kommune et advisory board for FabLab Spinderihallerne, der har til formål at styrke de teknologiske kompetencer i samfundet.

“I Vejle Kommune har man i flere år arbejdet målrettet med teknologiforståelse på uddannelsesområdet. FabLabet har en stor styrke i, at det knytter uddannelse, erhverv og frivillighed sammen og arbejder bredt på samfundsniveau med at udvikle forståelsen for og mestringen af digitale teknologier. Samtidig satser kommunen meget stærkt på at skabe en rød tråd igennem hele uddannelseslivet. Der tænkes altså i udvikling af teknologiforståelse fra 0. klasse til færdiguddannede dimittender”, siger Per B. Christensen, der også er formand for FabLab Advisory Board.

FabLab Spinderihallerne har flere års erfaring med undervisning

Siden 2014 har FabLab Spinderihallerne arbejdet med at udvikle og løfte underviseres teknologiforståelse. Først i form af kurser og events, men med støtte fra A.P. Møller fonden har FabLab Spinderihallerne nu mulighed for at udbyde det 2-årige uddannelsesforløb FabLab@school.

Fablab@school

Billedtekst: På uddannelsen får lærerne undervisning i den praktiske brug af alle maskinerne i FabLab. Her er det et projekt skåret på en laserskærer, der får det sidste finish. Foto: Spinderihallerne

På uddannelsens første år er lærerne under oplæring i Fablab Spinderihallerne. Her lærer de at anvende alle maskiner og teknologier. For eksempel starter lærerne med at bygge deres egen 3D printer. Det giver et meget konkret indblik i, hvordan teknologien virker. En af dem, der er med på uddannelsen er Jane Lawaetz, der er lærer på Kirkebakkeskolen i Vejle.

"Teknologiforståelse handler meget om, at vi skal reflektere over det, vi sidder og arbejder med. Den mulighed har vi ikke ude på skolerne. Der er ikke nogen at sparre med, fordi der er så få, der har viden omkring de her teknologier og processer. Her på uddannelsen får man den sparring, der er brug for - både fra de andre studerende og fra underviserne”, siger Jane Lawaetz.

På Kirkebakkeskolen har man et etableret FabLab med 3D printere, laserskærere osv. Og det er en del af skolens strategi, at maskinerne skal indgå i alle elevers undervisning.

“Eleverne tager utrolig godt imod undervisningen. De er nysgerrige og synes, at det er spændende, at arbejde på den her måde. Vi skal være eksperimenterende, fabrikerende og reflekterende. Og det synes de fleste er rigtig fedt”, fortæller Jane Lawaetz.

Stort behov for mere viden om teknologi

Den digitale udvikling har skærpet behovet for at forstå, hvad teknologi gør ved mennesker, samfund og omverden.

"Teknologi fylder rigtig meget i vores liv – både i skolen, i fritiden og på arbejdsmarkedet. For størstedelens vedkommende er vi passive forbrugere, der ureflekteret anvender den teknologi, der er til rådighed efter bedste evne. Vi vil gerne give eleverne mulighed for at være medskabere af og med teknologien, så de kan forholde sig kritiske til den teknologi som allerede findes -  og sætte krav til den fremtidige teknologi”. Der siger Simon Vibe Grevsen, der er læringsrådgiver i FabLab Spinderihallerne.

Lærerne skal nu i gang med anden del af uddannelsen. Her skal de sidemandsoplære udvalgte kollegaer på egen skole, og sammen udforske den nye faglighed i relation til skolens fag og fritidsaktiviteter. Jane Lawaetz glæder sig over, at 18 kolleger på Kirkebakkeskolen har meldt sig til at deltage i projektet. Uddannelsen i Spinderihallerne har givet hende et solidt udgangspunkt, når hun skal til at undervise både elever og kolleger.

“Underviserne på uddannelsen er vant til selv at undervise i Folkeskolen - de har en praktisk undervisningserfaring. De ved, hvordan det er, og det er super godt. Og så der selvfølgelig de fysiske rammer. Man bliver helt automatisk præget at den innovative stemning, der er her i huset. Og det smitter også af på eleverne”, Jane Lawaetz.

Ifølge Per B. Christensen er Fablab@school uddannelse et godt eksempel på, hvordan teknologiforståelse kan styrkes i uddannelsessystemet.

"Det kræver nye og fordomsfrie alliancer på tværs af praksis, uddannelse og forskning, så gode ideer ikke bliver bremset af gamle vaner. Det bidrager eksemplet fra Vejle til, og det bør brede sig til andre uddannelser og kommuner”.

Om FabLab@SCHOOLdk

FabLab@SCHOOLdk er et kommunepartnerskab mellem Silkeborg, Vejle og Kolding Kommune, som arbejder tværkommunalt for at udvikle et uddannelsestilbud til innovativ undervisning for elever i folkeskolen og et netværk, hvor undervisere kan finde forskningsbaseret inspiration til at arbejde med digital fabrikation, designtænkning og 21st Century Skills.

FabLab@SCHOOLdk er organiseret forskelligt i hver kommune, men alle har mindst ét centralt FabLab, som hjælper skoler i kommunen med at etablere lokale laboratorier og faciliterer efteruddannelse af lærere. Alle FabLabs arbejder ud fra fælles principper og udstyr for nemmere at kunne dele viden og erfaringer både nationalt og internationalt.

 

 

 • Simon Vibe Grevsen

  Læringsrådgiver

  Send e-mail
  telefon 92 43 31 70
 • Peter Dahl

  Leder af FabLab Spinderihallerne

  Send e-mail
  telefon 20 18 90 48