Sær­ligt for ju­nior start­ups

Er du én af de 1000 elever i Vejle Kommune, som har udviklet en god idé gennem den nationale Edison eller Next Level konkurrence? Og har du lyst til at arbejde videre med din opfindelse? Så kan du deltage vores træningsforløb særligt for unge iværksættere kaldet Junior Startups. Her kan du få sparring og møde andre unge.

Træningsforløbet

Træningsforløbet er målrettet 11-19 årige entreprenante unge og er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra Fablab@SCHOOL og øvrige kompetenceudviklingsforløb som f.eks. MEDSTRØM og indeholder bl.a.:

 • etablering af samarbejde mellem skole og forældre
 • styrke- og kompetenceudvikling samt strategi for håndtering af udfordringer
 • videreudvikling og optimering af idé samt udarbejdelse af procesplan og dokumentation
 • udvikling af prototyper
 • opsøgning og indhentning af faglig viden
 • samarbejde med virksomheder og partnere
 • pitche for relevante aktører og mulighed for etablering af mentorkorps
 • udarbejdelse af forretningsmodeller, budgetplanlægning og sparring på tværs af andre grupper

Som deltager forpligter du dig til at:

 • Fortælle andre elever om dine erfaringer ved en række oplæg
 • Deltage i dokumentation, bl.a. i form af f.eks. interview og spørgeskema samt billede- og videodokumentation
 • Medvirke til erhvervsarrangementer/åbent hus i Spinderihallerne

 

Billede af grupper der arbejder med deres idé i Junior Startup området i Spinderihallerne
Elever fra 6.-9. klasse, som har deltaget i opfinderkonkurrencer som Edison og Next Level og nu benytter faciliteterne i Spinderihallerne til at få sparring, et netværk og et sted til at arbejde med deres idéer.

Junior Startup i Spinderihallerne er med til at give de unge mulighed for at arbejde med deres drøm og idé. Vores opgave i Spinderihallerne er at give de unge nogle strategier, som de kan bruge, når de møder modgang, og det ikke lige går, som de håber - så de ikke bliver så bange for at fejle men faktisk får mod til at fejle og prøve igen.

Det handler ikke nødvendigvis om at skabe nye iværksættere, men om at ruste børn og unge til fremtidens udfordringer og give dem mod til netop at tage de udfordringer op, gøre de ting, de har lyst til, og forfølge deres drømme.

Formålet er:

 • at hjælpe unge iværksættere med at realisere deres ide og derigennem støtte op om udviklingen af unges kompetencer og handlekraft.
 • at skabe rollemodeller, som kan inspirere andre unge til at interesse sig for innovation og entreprenørskab.
 • at udvikle et kvalificeret fritidstilbud, hvor der er mulighed for at træne og talentudvikle unge med udgangspunkt i det 21. århundredes kompetence - et tilbud, der kobler Vejle Kommunes talenttræning med fritidsaktiviteter.

JUNIOR STARTUP er en del af Vejle Kommunes forskellige indsatser, som arbejder struktureret og strategisk med entreprenørskab i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Herunder, at skabe en talentkultur og netværkstilbud til unge iværksættere.

Se også vores mini-iværksætterforløb NEXT GENERATION for unge, der drømmer om at designe og sælge deres egne ting.

 • Majbritt Chambers

  Faglig leder af innovation og udvikling i Spinderihallerne

  Send e-mail
  telefon 30 57 66 12