Særligt for unge

I Spinderihallerne får du som ung adgang til et miljø, hvor du kan prøve kræfter med dit talent og drøm om at realisere et projekt eller en idé.

Er du optaget af at finde løsninger til forskellige problemer eller kan du lide at være kreative, designe nye ting, eller komme på sjove og anderledes ideer? Så kan du benytte dig af nogle af de tilbud, som Spinderihallerne tilbyder i samarbejde med andre.

 Fælles for alle tilbuddene er, at vi forsøger at:

  • hjælpe dig og andre unge med at realisere jeres idé og understøtte udviklingen af jeres kompetencer og handlekraft.
  • skabe rollemodeller, som kan inspirere dig og andre unge til at interessere sig for at skabe, stille spørgsmål, være nysgerrige og entreprenante.
  • udvikle kvalificerede tilbud, hvor der er mulighed for at træne og talentudvikle dig og andre unge med udgangspunkt i det 21. århundredes kompetence - tilbud der kobler Vejle Kommunes talenttræning med skole, uddannelse, og fritidsaktiviteter.

Aktiviteter og tilbud er for unge mellem 11 - 19 år, primært fra Vejle Kommune. 
Du møder andre unge, der ligesom dig har en interesse og gerne vil arbejde med deres drøm og idé.

Baggrund

Spinderihallernes tilbud udvikles og tilbydes i samarbejde med andre virksomheder, uddannelsesinstitutioner. Tilbuddene er en del af Vejle Kommunes forskellige indsatser, som arbejder struktureret og strategisk med entreprenørskab i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Herunder, at skabe en talentkultur og netværkstilbud til entreprenante unge. Det handler ikke nødvendigvis om at skabe nye iværksættere, men om at ruste børn og unge til fremtidens udfordringer. Gøre  dem omstillingsparate og give dem mod til netop at tage de udfordringer op og gøre de ting de har lyst til. Det handler om at få rum og plads til at forfølge sine drømme.

Vores opgave i Spinderihallerne er at give de unge  drivkraft i egne projekter og nogle strategier de kan bruge, når de møder modgang, og det ikke lige går som de håber. Så de unge ikke bliver bange for at fejle, men faktisk får mod til netop at fejle og prøve igen.