Ju­nior start­up

Er du én af de 1000 elever i Vejle Kommune, som har udviklet en god idé gennem det landsdækkende Projekt Edison? Og har du lyst til at arbejde videre med din opfindelse og idé? Så har du mulighed for at ansøge om en plads på træningsforløbet kaldet; Junior StartUp

Gennem Junior Startup forløbet får du sparring og hjælp til at prøve at realisere din idé eller projekt. Du møder andre unge, der ligesom dig kan lide at finde løsninger til forskellige problemer eller kan lide at komme på sjove og anderledes ideer. Junior Startup er et forløb særligt for unge fra 6-7. klasse fra Vejle Kommune.

Alle der deltager på Junior Startup vil på forløbet arbejde sammen med deres projektgruppe.

Hvornår? Hver mandag fra kl. 12.30 – 16.30. Kick-Off start den 20. januar 2020.

Det betyder, at dine forældre og din skole skal give tilladelse til at du må deltage på Junior StartUp. Altså skal du og din gruppe ikke deltage i den almindelige skoleundervisning om mandagen fra kl. 12.00, men i stedet arbejde på at videreudvikle jeres idé i Spinderihallerne.

Ansøg om plads på Junior StartUp

Du og din gruppe skal lave en fælles ansøgning, hvor hver gruppemedlem skal oplyse kontaktinformationer på sig selv og sin forældre/værge, og beskrive jeres idé, interesser og hvorfor netop jeres gruppe ønsker en plads på forløbet. I skal ansøge online om en plads på Junior StartUp lige her.

Deadline for ansøgning: 28. november 2019

Optagelse på Junior StartUp

Om du og din gruppe får tilbudt en plads på Junior StartUp afhænger af om:

 • Vurdering: Alle ansøgere vil blive vurderet ud fra en række kriterier, bl.a. jeres ansøgning, jeres idé og dets potentiale for videreudvikling, jeres motivation og lyst til at videreudvikle projektet - også i fritiden.
 • Samtale: Hvis jeres gruppe opfylder ovenstående kriterier vil I blive inviteret til en samtale. Ved samtalen taler vi lidt mere om jeres idé og jeres interesse for at deltage på Junior StartUp.
 • Tilladelse: Jeres forældre og skole skal give tilladelse til at I må deltage.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Junior_startup_ansøgningsproces
Model for ansøgningen til junior startup

Deltagergebyr
Hver opmærksom på at der er et deltagergebyret på 650, kr., hvis du bliver optaget på Junior Startup. Gebyret dækker udgiften til:

 • let eftermiddagsmad som fx en bolle og frugt, vand, te
 • egen t-shirt med logo
 • materialer til udvikling af fx visitkort, skilte, logo

Det er muligt at søge om støtte til deltagergebyret.

Om Junior Startup forløbet

Mindthefuture, Spinderihallerne og en række gæste-facilitatorer hjælper jer med:

 • at få lavet samarbejdsaftale i mellem hinanden i gruppen
 • at blive bevidst om ens egne og hinandens kompetencer/styrker
 • at lave strategier for hvordan I håndtere eventuelle udfordringer
 • at udarbejde en plan for det arbejde I skal lave frem til juni, som bl.a. vil være at:
  • visualisere rejsen fra idé til realiseret projekt
  • lave jeres eget logo, og finde ud af hvad der er specielt ved jeres projektidé
  • tegne og producere visitkort og navneskilte til jeres plads i Spinderihallerne 
  • udarbejde forretningsmodeller og et budget
  • sparre med de andre grupper og give konstruktiv feedback
  • opsøge og indhente faglig viden til at videreudvikle jeres projektidé
  • øve jeres pitch foran de andre grupper, og senere foran virksomheder og iværksættere, hvor målet er at blive bedre til at fortælle andre om jeres idé og forsøge at finde relevante samarbejdspartnere
  • udvikle prototyper 
  • skabe samarbejde med relevante partnere
  • prøve at skabe et mentorkorps af repræsentanter fra det private og offentlige erhvervsliv
  • udarbejde en hjemmeside
  • dokumentation for hele jeres forløb, hvordan I understøtte jeres fagfaglige viden og de strategier I har udviklet undervejs i forløbet

Efter hver træningsdag i Spinderihallerne skal I udarbejde logbog.

Du kan læse mere om Mindthefuture her.

FabLab Spinderihallerne

Du får mulighed for at lave t-shirt, visitkort, skilte med mere i Spinderihallernes FabLab og bruge vinylskærer og laserskærer. Her dækker deltagergebyret på 650, kr. de udgifter, der er forbundet med køb af egen t-shirt samt materialer til vinyl og laserskæreren.

Du bliver også introduceret til, hvordan I hver tirsdag ml. kl. 14-20, kan komme og benytte FabLab til at arbejde med jeres projekt på egen hånd. 

Billede af grupper der arbejder med deres idé i Junior Startup området i Spinderihallerne
Elever fra 6.-9. klasse, som har deltaget i opfinderkonkurrencer som Edison og Next Level og nu benytter faciliteterne i Spinderihallerne til at få sparring, et netværk og et sted til at arbejde med deres idéer.

Hvad sker der efter Junior StartUp forløbet?


Efter forløb I, som varer fra den 20. januar - 31. august 2020, vil alle grupperne evaluere forløbet. Der vil på baggrund af samtaler med skolerne og evalueringen, blive inviteret til informationsmøde for forældre. På informationsmødet vil vi tale om, hvorvidt nogle grupper skal fortsætte på Junior StartUp forløb II. 

Ved evalueringen taler vi sammen med dig og din gruppe om jeres oplevelser gennem forløbet, hvad I har lært undervejs og om I ønsker at fortsætte med jeres projekt. Vi snakker også om, hvorvidt du og din gruppe har lyst til at være med i et VIP netværk for entreprenante unge, der lige som dig, brænder for at være kreativ og finde på løsninger til problemer.

Som deltager forpligter du dig til at:

 • Fortælle elever og andre interesserede om dine og gruppens erfaringer ved en række oplæg
 • Deltage i dokumentation, bl.a. i form af f.eks. interview og spørgeskema samt billede- og videodokumentation
 • Medvirke til erhvervsarrangementer/åbent hus i Spinderihallerne

Til forældrene
Som forældre bliver du inviteret til informationsmøde, hvor vi taler om, hvordan du kan støtte dit barn og dets interesse for at løse problemer og realisere projektidéer. Her taler vi om alle de tanker, I kan have i forhold til, at jeres børn deltager i et tilrettelagt forløb i professionelle rammer i et udviklings- og innovationsmiljø, hvor de vil møde iværksættere og forretningsfolk.

 

 • Majbritt Chambers

  Udvikling og entreprenørskab

  Send e-mail
  telefon 30 57 66 12

Baggrund for Junior StartUp

Junior Startup er et samarbejde udviklet af MindtheFuture g Spinderihallerne. Blandt andet er etableringsfasen blevet støttet af Fonden for Entreprenørskab.

Sammen skaber vi rum og netværk for entreprenante unge, der gerne vil prøve at realisere deres idé eller projekt. Unge der kan lide at finde løsninger til forskellige problemer eller kan lide at komme på sjove og anderledes ideer. Vi understøtter, motiverer og inspirerer unge mellem 11 og 17 år, der har en interessere for at skabe og gå nye veje.

Med Junior StartUp, ønsker vi at give de unge mulighed for at arbejde med deres drøm og idé. Vores opgave i Spinderihallerne er at give de unge nogle strategier, som de kan bruge, når de møder modgang, og det ikke lige går, som de håber - så de ikke bliver så bange for at fejle men faktisk får mod til at fejle og prøve igen.

For os handler det ikke nødvendigvis om at skabe nye iværksættere, men om at ruste børn og unge til fremtidens udfordringer, gøre dem omstillingsparate og give dem mod til at forfølge deres drømme.

Formålet med samarbejdet er:

 • at hjælpe entreprenante unge med at realisere deres ide og derigennem støtte op om udviklingen af unges kompetencer og handlekraft.
 • at skabe rollemodeller, som kan inspirere andre unge til at interesse sig for innovation og entreprenørskab.
 • at udvikle et kvalificeret fritidstilbud, hvor der er mulighed for at træne og talentudvikle unge med udgangspunkt i det 21. århundredes kompetence - et tilbud, der kobler Vejle Kommunes talenttræning med fritidsaktiviteter.

JUNIOR STARTUP er en del af Vejle Kommunes forskellige indsatser, som arbejder struktureret og strategisk med entreprenørskab i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Herunder, at skabe en talentkultur og netværkstilbud til entreprenante unge.

Se også vores mini-iværksætterforløb NEXT GENERATION for unge, der drømmer om at designe og sælge deres egne ting.