Fotokonkurrence for amatørfotografer­ i Trekantområdet

Fotokonkurrence for amatørfotografer i Trekantområdet (see English text below)

Deltag og indsend fotos fra 18. september – 15. oktober 2023

For andet år i træk arrangerer Spinderihallerne en fotokonkurrence for både børn og voksne amatørfotografer i Trekantområdet. Konkurrencen sker i forbindelse med udstillingen af Årets Pressefoto og vinderbillederne fra amatørkonkurrencen bliver udstillet sammen med disse i Spinderihallerne.

Hvert år besøger rigtig mange skoler udstillingen af Årets Pressefoto i Spinderihallerne og bruger den som udgangspunkt for læringsforløb i dansk, billedkunst og samfundsfag eller i tværfaglige projektforløb. I amatørfotokonkurrencen får eleverne (og lærerne) mulighed for at fordybe sig endnu mere i fotografiet ved selv at prøve kræfter med mediet – og for at se, hvordan de professionelle fotografer løser opgaven.

Man kan deltage i fire kategorier, som går igen i Årets Pressefoto: Hverdag, Portræt, Sport og Åben Klasse.

Der vil være en ugentlig deadline for de fire kategorier –  se nedenfor. Hver uge kårer vi en 1. og 2. plads i aldersgruppen under 18 år og over 18 år, hvorefter vi offentliggør billederne på Spinderihallernes hjemmeside og sociale medier.

PRÆMIER:

1. pladser: Gavekort på 300 kr. til Spinderihallernes café.

2. pladser: Gavekort på middag for to til en af Spinderihallernes fællesspisninger (tirsdag aften).

Publikumsprisen: Til åbningen i uge 43 kårer publikum Årets Amatørfoto blandt vinderfotografierne.

Præmierne overrækkes i forbindelse med åbningen. Alle vindere får deres billeder trykt og udstillet i Spinderihallerne og modtager et katalog fra Årets Pressefoto. Når udstillingen er slut, får man sit tryk med hjem.

HVEM KAN DELTAGE:

Alle fotos skal være taget i 2023 og du må ikke være professionel fotograf. Både børn/unge og voksne kan deltage. Og du må selvfølgelig gerne deltage i flere eller alle kategorier.

DOMMERPANELET:

Vinderbillederne kåres af en bredt sammensat jury af både professionelle og hobby-fotografer og vinderne får direkte besked.

Jury:

Mette Mørk, Pressefotograf v/ Vejle Amts Folkeblad

Trine Kjergaard, fotograf

Friederike Vogl, amatørfotograf og medlem af Spinderihallernes Fotofællesskab

Sofus Lykke Christensen, studerende på Rosborg Gymnasium

Eva Sommer Hansen, ansvarlig for kunst i Spinderihallerne

 

KONKURRENCEKRITERIER:

 • Indsendte billeder skal være taget i 2023!
 • Du skal være bosiddende i Trekantområdet
 • Du må ikke være professionel fotograf
 • Du skal selv have taget billedet o Voksen-kategori fra 18 år. Børne/ungekategorien til og med 17 år.
 • Du må indsende både enkeltbillede og en serie på op til tre billeder i hver kategori
 • Du må gerne justere i billedet, men ikke manipulere det ved at tilføje el. slette i det.
 • Du giver med din deltagelse tilladelse til, at Spinderihallerne må offentliggøre dine billeder på vores hjemmeside og sociale medier og evt. udstille dem fysisk i hallerne i hele udstillingsperioden.
 • Du skal på foranledning kunne fremvise dokumentation for samtykke fra de fotograferede personer, m.a.o overholde GDPR reglerne.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

 • Du skal samle dine 1-3 billeder i hver kategori i en mappe. Mappen skal navngives som følgende: FK_SPH_23_ og kategoriens navn, f.eks. Hverdag. Samlet hedder det: FK_SPH_23_Hverdag
 • Hvert billede i mappen skal navngives med kategorien og tal. Eksempel: Billede 1 skal navngives: Hverdag_1 Indsend alle dine billeder som RGB, filtypen skal være jpeg – formatet er frit.
 • Den samlede mappe du indsender må ikke fylde mere end 500kb
 • Vedlæg et word-dokument i mappen med dit navn, adresse, tlf. og e-mail og om du deltager som barn/ung (u/ 18 år) eller voksen (o/18 år), titel på billede(r), samt et par ord om dine tanker, hvor de(t) er taget osv.
 • Mappen sendes via wetransfer til evsha@vejle.dk

DEADLINES:

 • Uge 38 Portræt – deadline søndag d. 24. september kl. 20:00
 • Uge 39 Hverdag – deadline søndag d. 1. oktober kl. 20.00
 • Uge 40 Sport – deadline søndag d. 8. oktober kl. 20.00
 • Uge 41 Åben Klasse - deadline søndag d. 15. oktober kl. 20.00

I løbet af mandagen træder dommerpanelet sammen og udvælger ugens 1. og 2. plads i både børne- og voksenkategorien, hvorefter vi offentliggør vinderbillederne på Spinderihallernes sociale medier sammen med annonceringen af næste uges kategori. Vinderne får direkte besked på e-mail.

Når konkurrencen er slut, sender vi vinderbillederne til tryk så de er klar til at blive udstillet sammen med Årets Pressefoto fra d. 23. oktober – 24. november.

Photo Competition - Calling all amateur Photographers in the Triangle Region!

Submit photos from  18th September – 15th oktober

Both adults and children/youngsters can participate in four categories, inspired by the exhibition Press Photo of the Year: Scenes from everyday life, Portrait, Sports and Open Category. Each category has a weekly deadline – see below. Every week, we will choose a 1st and a 2nd place among adult and young participants and publish the winning photos on Spinderihallernes website and social media.

Thursday November 23, 5:30 pm. Final and celebration of photo competition: We invite all participating photographers and others for an open event in Spinderihallerne. All winner photos will be printed and exhibited in Spinderihallerne out of which the audience will choose the Amateur Photographer of the Year.

PRICES:

1. Places, gift card of ddk 300 for the Café of Spinderihallerne.

2. Places, dinner for two at one of our joint dinners (Tuesday nights) in the Café. In addition, a print of your photo(s) and a book with photos from Årets Pressefoto 2021

WHO CAN PARTICIPATE:

All photos must be taken in 2023 and you cannot be a professional. Both children/youngsters and adults can participate. You are welcome to participate in more/all categories.

JURY:

A jury of professional and amateur photographers – both adults and youngsters - will select the winning photos. The winners will be notified directly.

Jury:

Mette Mørk, Press photographer at Vejle Amts Folkeblad

Trine Kjergaard, photographer

Friederike Vogl, amateur photographer and part of The Photo Community in Spinderihallerne

Sofus Lykke Christensen, student at Rosborg Gymnasium 

Eva Sommer Hansen, Spinderihallerne

 

TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATING:

 • You are a resident of the Triangle Region
 • You are not a professional photographer
 • You took the photo(s) your self
 • Children’s/youngster’s category up to 17 years old. Adult’s category from 18 years old.
 • You can submit from 1-3 photos in each category. If more than one, they should work as a series.
 • You may adjust your photo, but not manipulate it by adding or deleting anything.
 • By participating, you give Spinderihallerne permission to publish your photos on our website and social media, possibly also to exhibit them physically in Spinderihallerne.
 • On request, you should provide documentation of consent from the photographed persons – in other words comply with GDPR rules.
 • Submit your folder digitally by forwarding it on we-transfer to emlla@vejle.dk
 • We reserve the right not to select a winner if we do not find any of the submitted photos to be good enough  

TECHINAL SPECIFICATIONS:

 • Include your 1-3 photo(s) in a folder. The folder should be named: FK_SPH_22_and the category name. I.e. FK_SPH_22_scenes from everyday life
 • Each photo in the folder should be named with category and number. i.e sports_1
 • Submit your photos as RGB, file should be jpeg. The format is free (horizontal or vertical)
 • Max size of each folder is 1 Mb.
 • In the folder, enclose a word document with your name and address, tel. no. and e-mail and if you are participating as child/youngster or adult.
 • Send the folder via Wetransfer to evsha@vejle.dk 

DEADLINES:

You can submit photos from Sunday, October 23 in all the below categories. Just be aware of the deadline for each category. 

 • Week 38: The category Portrait. Deadline for submitting is Sunday, September 24 at 8:00 PM
 • Week 39: The category Scenes from everyday life. Deadline for submitting is Sunday, October 2st at 8:00 PM
 • Week 40: The category Sports. Deadline for submitting is Sunday, October 8 at 8:00 PM
 • Week 41: Open Category. Deadline for submitting is Sunday, October 15 at 8:00 PM