Artist in residence

Vejle Kommune får bevilling på 445.000 kr. fra Statens Kunstfond, som skal bruges på at undersøge krydsfeltet mellem kunst og teknologi.

Teknologien optager en stadig større del af vores liv og dagligdag. Men hvordan undgår vi, at teknologi kun bliver for tech-eksperter og nørder? Teknologien giver os til stadighed nye muligheder, men hvordan sikrer vi at teknologien ikke bliver målet i sig selv, men et middel til at leve gode liv? Hvordan holder vi liv i samtalen om hvad vi vil med teknologien og hvordan inddrager vi flest mulige mennesker og perspektiver i dialogen? 

Det er nogle af de overordnede spørgsmål som Vejles nye Artist in residence/huskunstner, Sarah Trahan skal undersøge i de næste halvandet år sammen med institutioner, skoler og borgere. Bag initiativet står tre forvaltninger, der alle arbejder med børns leg og læring indenfor kunst og teknologi og som er nysgerrig efter at undersøge, hvad der sker når grænserne mellem kunst og teknologi blødes op tænkes som et samlet art-tech felt. Kan vi gøre nye grupper af børn og unge interesserede i henholdsvis kunst og teknologi? Kan vi udvikle helt nye tilbud og udtryksformer? Kan vi inspirere til nye samarbejder og udvikling på tværs af forvaltninger og fag?

Sarah Trahan får sin daglige base i Spinderihallernes digitale værksted FabLab, der tilbyder kompetenceudvikling i forståelse og skabende processer med ny teknologi til skoler, virksomheder og borgere. I løbet af projektperioden vil huskunstneren fungere som en ressource, der kan rådgive og inspirere institutioner og brugere til selv at tænke og gøre art-tech. En del af inspirationen vil komme fra kunstnerens egne art-tech projekter - som at bygge en 3D printer, der kan printe med bio-materiale, eller udvikle software, der kan opsnappe bio-data fra planter og omsætte disse til skulpturel form. Som kunstner arbejder hun med samme fortrolighed med analoge som med digitale medier.

I videoen her kan du se og høre mere om Sarah Trahans arbejde 

Artist-talk med Sarah Trahan

 

"Blyant eller laser skærer, modellering med 3D printeren eller i ler, vævning eller kodning - jeg ser det alt sammen som materialer og teknikker i en skabende proces", siger Sarah Trahan. Du kan læse mere om Sarah Trahan her

Huskunstnerprojektet bygger videre på den art-tech indsats, der allerede er i gang i Vejle Kommune: Sidste år udbød Forvaltningen for Kultur og Sundhed Art Tech Tuesday -10 streamede programmer, hvor kunstnere, forskere og virksomheder præsenterede og drøftede perspektiver ved en tættere kobling mellem kunst og teknologi. I Fablab Spinderihallerne har man i flere år haft fokus på at indarbejde en mere kunstnerisk og æstetisk dimension i teknologianvendelsen. På skoleområdet har man for eksempel oprettet en 2-årig Pioneruddannelse, der skal undersøge, hvordan man kan arbejde med ny teknologi som en integreret del af alle fag i skolen, herunder også i fagene billedkunst og Håndværk & Design.

"Vi håber, at vores arbejde med at bringe kunst og teknologi sammen kan være med til at åbne den "sorte boks" op, som teknologi er for mange af os mennesker - at kunstens greb ind i teknologien, eller omvendt, hjælper med at vi tager mere aktiv stilling til, hvad teknologien gør ved os og hvad vi kan og ikke kan med den", udtaler Anne Schødts, leder af Spinderihallerne og chef for Innovation i Vejle Kommune.

Deltagere i projektet er Fablab/Spinderihallerne, Kultur & Sundhed, Uddannelse og Læring samt en lang række af de tre forvaltningers institutioner og skoler.

Projektet løber fra juni 2022 - december 2023. I løbet af projektperioden afholdes der også offentlige events i Spinderihallerne for alle interesserede borgere.