Kick-Off på Junior Startup-forløbet

Mange hundrede elever i Vejle Kommune har i efteråret 2019 arbejdet intenst med at udvikle en god idé gennem det landsdækkende Projekt Edison. I november 2019 sluttede det hele med et brag af lokale finaler og en stor landsfinale, hvor de bedste ideer dystede. Igen i år løb en 6. klasse fra Vejle Kommune med 1. pladsen. Dog behøves det ikke stoppe her.

Glade Junior Start-Up elever
En gruppe 6-klasses elever er klar til at udfolde deres gode ideer på Spinderihallernes Junior Start-Up forløb.

Vejle Kommune har sørget for at de unges gode oplevelser gennem Projekt Edison kan fortsætte det virkelighedsnære arbejde, og prøve kræfter med at udvikle deres opfindelse og idé. Det er gjort muligt med en plads på træningsforløbet Junior StartUp. Gennem Junior Startup forløbet får de unge adgang til et miljø, hvor de kan prøve kræfter med deres talent og drøm om at realisere et projekt eller en idé.

Gennem forløbet søger vi for at:

  • hjælpe de unge med at realisere deres idé og understøtte udviklingen af deres kompetencer og handlekraft.
  • skabe rollemodeller, som kan inspirere unge til at interessere sig for at skabe, stille spørgsmål, være nysgerrige og entreprenante.
  • udvikle kvalificerede tilbud, hvor der er mulighed for at træne og talentudvikle unge med udgangspunkt i det 21. århundredes kompetence - tilbud der kobler Vejle Kommunes talenttræning med skole, uddannelse, og fritidsaktiviteter.

Forløbet er målrettet unge, som er optaget af at finde løsninger til forskellige problemer. Tilbuddet er for unge mellem 11 - 19 år, fra Vejle Kommune. 

Talentkultur

Spinderihallernes forskellige tilbud udvikles og tilbydes i samarbejde med andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Tilbuddene er en del af Vejle Kommunes forskellige indsatser, som arbejder struktureret og strategisk med entreprenørskab i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Herunder at skabe en talentkultur og netværkstilbud til entreprenante unge.

"Det handler ikke nødvendigvis om at skabe nye iværksættere, men om at ruste børn og unge til fremtidens udfordringer", fortæller Majbritt Chambers, som er ansvarlig for Udvikling & Entreprenørskab i Spinderihallerne, og fortsætter: "Vi skal give de unge rum og plads til at forfølge sine drømme, gøre dem omstillingsparate og give dem mod til netop at tage fremtidens udfordringer op. Vores opgave i Spinderihallerne er samarbejde med andre mentorvirksomheder, folkeskole og uddannelsesinstitutionerne at give de unge drivkraft i egne projekter og strategier de kan bruge, når de møder modgang. Så de unge ikke bliver bange for at fejle, men faktisk får mod til netop at fejle og prøve igen.

Junior Startup er et samarbejde udviklet af MindtheFuture og Spinderihallerne. Blandt andet er etableringsfasen blevet støttet af Fonden for Entreprenørskab.