Af­slut­tede pro­jek­ter

Her kan du dykke ned i udvalgte, afsluttede projekter.

 • FABLAB@SCHOOL.dk

  FabLabatSCHOOL.dk er en platform og et netværk, hvor undervisere fra hele Danmark kan finde forskningsbaseret inspiration og uddannelsestilbud til innovativ undervisning for elever i 6.-10. klasse. FabLab@SCHOOLdk skal inspirere elever til at bruge nye digitale teknologier og give dem kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på virkelighedens problemer. 

  Konceptet er udviklet i samarbejde mellem Aarhus, Silkeborg og Vejle kommuner, CAVI Aarhus Universitet, TLTL Stanford Universitet, VIA UC, Spinderihallerne og en række partnervirksomheder. 

  FabLab@SCHOOLdk er organiseret forskelligt i hver kommune, men alle har etableret mindst ét FabLab (digitalt værksted) og hjælper skoler i kommunen til at etablere laboratorier. Laboratorierne arbejder ud fra fælles principper og udstyr for nemmere at kunne dele viden og evaluere både i Danmark og internationalt.

  Se video om FabLabatSCHOOL.dk på YouTube lige her.

  Følg FabLab@SCHOOLdk på konceptets egen hjemmeside her.


  Kontakt:
  Peter Dahl, Leder af FabLab Spinderihalerne, på petda@vejle.dk

 • Aktivt medborgerskab

  Vejle byråd har afsat midler til tværgående initiativer. Et af initiativerne er projekt om aktivt medborgerskab og socialt entreprenørskab, som er forankret i Spinderihallerne med en projektkoordinator i perioden 1.1.2015 til 31.12.2016. Projektkoordinatoren skal identificere udfordringer i det lokale samfund, som kan løses igennem nye samarbejder på tværs. I projektet skal borgerne, fonde, foreninger, uddannelsessteder og forvaltninger være medskabende af ideer og løsninger. 

  Projektkoordinatoren kan bl.a. også hjælpe med facilitering af samarbejder, netværk og give sparring på fundraisning til gode ideer. Samtidig kan du få hjælp til at spotte nye samarbejdspartnere, som kan løse en given udfordring sammen med dig. Det kræver dog, at din idé eller udfordring bliver forløst til gavn for lokalsamfundet eller et større fællesskab end blot dig selv. Ambitionen er at inddrage civilsamfundet i højere grad, så udfordringer bliver løst i fællesskab. I det sociale entreprenørskab skal projektkoordinator fremme socialt iværksætteri og rådgive sociale iværksættere, herunder socialøkonomiske virksomheder, om bæredygtige forretningsmodeller. 

  Kontakt: 
  Mikkel Dragmose-Hansen,
  Projektkoordinator,
  mikdr@vejle.dk 

 • Designandelen

  Designandelen er et organiseret netværk af virksomheder, der har arbejdet med at øge anvendelsen af design i det offentlige og private erhvervsliv og styrke de kreative erhverv i Region Syddanmark. Projektet var en del af Region Syddanmarks satsning på øget vækst og blev etableret som et samarbejde mellem regionale designvirksomheder, Spinderihallerne i Vejle, House of Design i Kolding, Syddansk Universitet, Designskolen Kolding, Væksthuset Syddanmark, IDEA og Dansk Design Center. Projektet blev støttet af Syddansk Vækstforum og EUs Regionalfond. Projektet sluttede i januar 2015.

  Få en introduktion til Designandelen i en video på YouTube lige her.

  Læs mere om Designandelen her.

 • Transformer

  Projektet Transformer havde til formål at skabe vækst og arbejdspladser for mikrovirksomheder og iværksættere, der arbejder med grøn teknologi, energieffektivitet og bæredygtig energi i Region Syddanmark. Transformer blev ledet af Spinderihallerne Vejle sammen med Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og Svendborg Kommune. Hovedpartnere er Fremtidsfabrikken i Svendborg, Green Tech Center i Vejle, Lean Energy Cluster i Sønderborg, Erhvervsakademi Sydvest, Go2Green og IDEA Entrepreneurship Centre, Syddansk Universitet. Transformer finansieredes af de deltagende virksomheder, projektets partnere og af midler fra Syddansk Vækstforum og EU's regional- og socialfonde. Projektetet sluttede i foråret 2015.

 • Leg og Læring - Kids n'Tweens Lifestyle

  Projekt Leg og Læring - Kids n' Tweens Lifestyle har haft til formål at styrke regionens virksomheder og turismesektors arbejde med målgruppen Kids and Tweens. Det overordnede mål var at opbygge viden og kompetencer som forudsætning for at kunne udvikle innovative og oplevelsesbaserede tilbud til målgruppen. Projektet blev gennemført af Spinderihallerne i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, Syddansk Universitet og University College Lillebælt og involverer videninstitutioner, kommuner og en række partnervirksomheder. Syddansk Vækstforum og EUs regionalfond har støttet projektet, der har haft en samlet beløbsramme på knap 32 mio. kr. Projektet sluttede i 2014.

  Du kan se en film på YouTube om Leg og Læring - Kids n' Tweens Lifestyle lige her.

  Du kan læse mere om Leg og Læring - Kids n' Tweens Lifestyle lige her.

 • Huskomponistprojekt

  Lyden af Spinderihallerne var et to-årigt udviklingsprojekt støttet af Statens Tonekunstudvalg. Målet var et co-creative lydværk skabt til og af mennesker i Spinderihallerne med musikeren og komponisten som det skabende mellemled. I løbet af de to år, blev der opført en række koncerter og lyd-manifestationer i Spinderihallerne.

  Projektet startede i 2011 og blev afsluttet med en stor koncert og event i efteråret 2012. 

  Kontakt:
  Eva Sommer Hansen
  Kunst og Erhverv
  Spinderihallerne
  EVSHA@vejle.dk

 • Creative Growth

  Det overordnede mål for Creative Growth var at bidrage til den europæiske konkurrenceevne og fremskynde den regionale, økonomiske vækst, gennem udvikling af den kreative sektor. I alt 11 partnere fra 9 lande (Bulgarien, Danmark, Spanien, Italien, Litauen, Rumænien, Storbritannien, Sverige og Ungarn) deltog i projektet. Projektet startede i september 2008 og blev afsluttet i november 2011.

  Kontakt:
  Majbritt Chambers
  Projektleder
  MACHA@vejle.dk

 • ART-BUILT

  I ART-BUILT projektet samarbejdede kunstnere med arkitekter og producenter til byggebranchen for i fællesskab at udvikle nye produkter og skabe øget fokus på den bygningsintegrerede kunst. Projektet blev afsluttet i 2010. 

  Kontakt:
  Eva Sommer Hansen
  Kunst og Erhverv
  Spinderihallerne
  EVSHA@vejle.dk