Ak­tivt med­borger­skab

Vi kender alle frivilligområdet og hvorledes frivillige kan gøre en kæmpe forskel. Aktivt medborgerskab går skridtet videre, og tilbyder sparring og netværk til ideer i den indledende fase, som gavner et større fællesskab.

Frivillige er deltagende, mens aktive medborgere er igangsættende eller videreudvikler på den frivillige verden. Det kan være opståede ideer om fællesspisninger, fælles aktiviteter eller ønsket om at gøre en forskel uden at skulle være medlem bestemte steder.
Ønsker du samarbejde med offentlige institutioner eller den offentlige sektor, så sørger vi for match-making, så du finder det rigtige match og den rigtige indgang.

Det er din brændende ide og dit engagement, som vi tager udgangspunkt i. Vi ønsker at understøtte og gør det nemmest muligt, at være aktiv for et større fællesskab eller en god sag, som du brænder for.

Vi kan også hjælpe med sparring i forhold til puljer, arrangementer og lignende projekter/ideer, som evt. kan kobles sammen med din ide.

Vi tilbyder samtidig sparring, match, og kursusforløb for decentrale enheder i Vejle kommune, hvis ledere og medarbejder ønsker at inddrage og løse opgaver med aktive medborgere, hvor det giver mening i lokal kontekst. Herunder innovative forløb, som gør hverdagen nemmere eller giver resultater af aktive medborgeres ideer.


  • Mikkel Dragmose-Hansen

    Projektkoordinator - aktivt medborgerskab, REFLOW, socialt entreprenørskab

    Send e-mail
    telefon 23 43 75 52