Scale-Up

Scale-Up Denmark er et nationalt initiativ, der arbejder ud fra visionen om at skabe et dansk økosystem for iværksætteri og vækst. Acceleratorprogrammet har derfor etableret 12 elitetræningscentre i hele landet, som skal fremme virksomheders muligheder for at vokse ud over landets grænse.

Om Scale-Up Denmark 

  • Scale-Up Denmark initiativet er et nationalt initiativ, søsat i et samarbejde mellem de fem danske regioner og Erhvervsstyrelsen.
  • Formålet er, med udgangspunkt i de regionale specialiseringer, at tiltrække danske og internationale højvækstvirksomheder til individuelle træningsforløb i de 10 accelerationsmiljøer fordelt i Danmark.
  • Målet er, at der skabes 1.200 nye job i Danmark og en meromsætning på 2 mia. kr. blandt deltagervirksomhederne.
  • Programmet er finansieret af regionernes vækstfora, EU’s Regionalfond samt private midler.
  • Programmet samarbejder med det etablerede erhvervsliv for at skabe stærke faglige økosystemer, der kan understøtte virksomhederne i at innovere services og produkter til gavn for branchen.

 

www.scale-updenmark.com