Fællesspisning i caféen

Fællesspisning i Spinderihallerne - den første tirsdag i måneden Den første tirsdag i måneden fra kl. 18-19.00 inviterer Spinderihallerne jer alle til stor fællesspisning ved vores langborde i Caféen. Maden, musikken og underholdningen vil disse aftener zoome ind på forskellige madkulturer. Du vil fx kunne opleve mexicansk aften med burritos, pinata og traditionel ranchera musik! Der bliver skruet op for hyggen og samværet når vi mødes omkring et godt måltid mad.

  • Gitte Møller

    Teamleder, Caféen

  • John Gøta

    Caféleder

    Send e-mail
    telefon 21 13 26 39

Fællesspisning koster:

85 kr. for voksne
55 kr. for børn

Sund aftensmad uden at vælte budgettet - de resterende tirsdage og torsdage

De resterende tirsdage og torsdage kan du fra kl. 18.00-19.00 købe sund og nærende aftensmad i caféen.

85 kr. for voksne
55 kr. for børn
Dette kræver IKKE tilmelding.

Vores café har sølvmærket i økologi og går desuden op i at mindske madspild uden at gå på kompromis med kvaliteten af maden. Vi tilbyder altid kaffe, the, læskende drikke og lidt sødt. Tjek også vores arrangementer i huset her og find ud af hvilke fællesskaber, der mødes.

Næste fællesspisning er den 7. November

TEMA: Indien – Elefantgudens fest 

Vi rejser til Indien, et land som er kendt for deres farverige højtider. Der er mange højtider at vælge imellem. Og vi har vagt Ganesh Chaturthi, fejringen af deres elefantgud som står for visdom, velstand og lykke.

Der bliver pyntet op med de smukkeste farver, musikken, vil afspejle de velkendte Indiske lyde.
Vi vil i løbet af aftenen genskabe en Indisk skik, som indebære Guden Ganesh, rød snor og ét ønske.
Det bliver uden tvivl en helt fantastisk aften. Vi håber at se jer, til en af mange gode fællesspisninger.

Tilmelding er påkrævet til denne fællesspisning.

 

IN ENGLISH:

The first Tuesday of the month from 6pm - 7pm Spinderihallerne invites you all to a large communal meal at our long tables in the café. The food, music and entertainment these evenings will zoom in on different food cultures. For example, you will be able to experience a Mexican evening with burritos, pinata and traditional ranchera music! The ‘hygge’ and feeling of togetherness will be in full swing these evenings.

Price for adults: DKK 85.
Price for children up to 12 years: DKK 50.
These communal dinners require registration (link provided on each event)

Healthy dinner without breaking the budget:

The remaining Tuesdays and Thursdays from 6pm - 7pm you can buy a healthy and nutritious dinner in the café. 

Price for adults: DKK 59.
Price for children up to 12 years: DKK 39.
This does NOT require registration. 

Our café has the silver mark in ecology and is also committed to reducing food waste without compromising on the quality of the food. We always offer coffee, tea, soft drinks and something sweet to eat. Also check our events in the house and find out which communities meet here.

The next large communal dinner is on 7th of November

THEME: India - Feast of the Elephant God

We travel to India, a country known for its colorful festivals. There are many holidays to choose from. We have observed Ganesh Chaturthi, the celebration of their elephant god who stands for wisdom, prosperity and happiness.

The café will be decorated with the most beautiful colors, the music will reflect the well-known Indian sounds. During the evening, we will recreate an Indian custom, which involves the God Ganesh, red string and one wish.It will undoubtedly be an absolutely fantastic evening. We hope to see you at one of the many good communal meals.

Registration is required for this communal dining.