Teknologiforståelse: Elevernes nysgerrighed skal vækkes

De første pionerer fra FabLab@school uddannelsen er på vej ud i klasserne med nye kompetencer inden for teknologiforståelse. Og det er der stor brug for, mener tidligere formand for Lærerkommissionen: “Nye gode ideer må ikke bremses af gamle vaner”

FabLab@school i Spinderihallerne i Vejle er nu halvvejs igennem uddannelsen af de første pionerer inden for teknologiforståelse og praktiske teknologiske færdigheder. Og ifølge leder af FabLab Spinderihallerne, Peter Dahl, er uddannelsen kommet rigtig godt fra start.

– Vi oplever at det meget intense kompetenceløft, som lærerne får på uddannelsen, åbner op for et nyt mind-set. Så når de vender tilbage til skolerne, er de langt bedre rustet til at give eleverne muligheder og motivation til at træde ind i teknologiernes verden sammen med eleverne. Nye kompetencer som vi tror hjælper til at eleverne opnår en kritisk nysgerrighed over for teknologi, som er vigtigt i fremtiden – men også allerede er nu, forklarer Peter Dahl.

FabLab@SCHOOLdk er en 2-årig uddannelse som giver lærerne viden og kompetencer til at undervise i digitalisering og teknologiforståelse, så det bliver en integreret del af folkeskolen. Og netop forståelsen for teknologi og naturvidenskab har i mange år stået alt for svagt i det danske uddannelsessystem, mener Per B. Christensen, der er formand for FabLab Vejles Advisory Board og tidligere formand for Lærerkommissionen.

– Der er er stort behov for at styrke den naturfaglige dannelse bl.a. ved at styrke koblingen mellem forskning og naturfagsundervisning i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne og i læreruddannelsen. Alle uddannelsesinstitutioner har nemlig en rolle at spille, når det handler om at styrke teknologiforståelse og den naturfaglige dannelse i uddannelsessystemet, mener Per B. Christensen.

Tidligere på året nedsatte Vejle Kommune et advisory board for FabLab Spinderihallerne, der har til formål at styrke de teknologiske kompetencer i samfundet.

– I Vejle Kommune har man i flere år arbejdet målrettet med teknologiforståelse på uddannelsesområdet. FabLab’et har en stor styrke i, at det knytter uddannelse, erhverv og frivillighed sammen og arbejder bredt på samfundsniveau med at udvikle forståelse og mestring af digitale teknologier. Samtidig satser kommunen meget stærkt på at skabe en rød tråd igennem hele uddannelseslivet. Der tænkes altså i udvikling af teknologiforståelse fra 0. klasse til færdiguddannede dimittender, siger Per B. Christensen, der også er formand for FabLab Advisory Board.

FabLab Spinderihallerne har flere års erfaring med undervisning Siden 2014 har FabLab Spinderihallerne arbejdet med at kompetenceløfte underviseres teknologiforståelse. Først i form af kurser og events, men støtte fra A.P. Møller fonden har givet mulighed for at etablere det 2-årige uddannelsesforløb FabLab@school. På uddannelsens første år er lærerne under oplæring i Fablab Spinderihallerne, hvor de lærer at anvende maskiner og teknologier. For eksempel starter lærerne med at bygge deres egen 3D printer. Det giver et meget konkret indblik i, hvordan teknologien virker. En af dem, der er med på uddannelsen er Jane Lawaetz, der er lærer på Kirkebakkeskolen i Vejle.

– Teknologiforståelse handler meget om, at vi skal reflektere over det, vi sidder og arbejder med. Den mulighed har vi ikke ude på skolerne. Der er ikke nogen at sparre med, fordi der er så få, der har viden omkring de her teknologier og processer. Her på uddannelsen får man den sparring, der er brug for – både fra de andre studerende og fra underviserne, siger Jane Lawaetz.

På Kirkebakkeskolen har man et etableret FabLab med 3D printere, laserskærere osv. Og det er en del af skolens strategi, at labbet skal indgå i alle elevers undervisning.

– Eleverne tager utrolig godt imod undervisningen. De er nysgerrige og synes, at det er spændende at arbejde på den her måde. Vi skal være eksperimenterende, fabrikerende og reflekterende. Og det synes de fleste er rigtig fedt, fortæller Jane Lawaetz.

Stort behov for mere viden om teknologi

Den digitale udvikling har skærpet behovet for at forstå, hvad teknologi gør ved mennesker, samfund og omverden.

– Teknologi fylder rigtig meget i vores liv – både i skolen, fritiden og på arbejdsmarkedet. For største delens vedkommende er vi passive forbrugere der ureflekteret anvender den teknologi der er til rådighed efter bedste evne. Vi vil gerne give eleverne mulighed for at være medskabere af og med teknologien, at forholde sig kritiske til den teknologi som allerede findes og sætte krav til den fremtidige teknologi. Der siger Simon Vibe Grevsen, der er læringsrådgiver i FabLab Spinderihallerne.

Lærerne skal nu i gang med anden del af uddannelsen. Her skal de sidemandsoplære udvalgte kollegaer på egen skole, og sammen udforske den nye faglighed i relation til skolens fag og fritidsaktiviteter. Jane Lawaetz glæder sig over, at hele 18 af hendes kolleger på Kirkebakkeskolen har meldt sig til at deltage i projektet. Og uddannelsen i Spinderihallerne har givet hende et solidt udgangspunkt for det videre forløb.

– Underviserne på uddannelsen er nogen, der vandt til selv at undervise i Folkeskolen – de har en praktisk undervisningserfaring. De ved, hvordan det er, og det er super godt. Og så der selvfølgelig de fysiske rammer. Man bliver helt automatisk præget at den innovative stemning, der er i huset. Og det smitter af på eleverne.

Ifølge Per B. Christensen er Fablab@school uddannelse et godt eksempel på, hvordan teknologiforståelse kan styrkes i uddannelsessystemet.

– Det kræver nye og fordomsfrie alliancer på tværs af praksis, uddannelse og forskning, så gode ideer ikke bliver bremset af gamle vaner. Det bidrager eksemplet fra Vejle og til, og det bør brede sig til andre uddannelser og kommuner.