UCL og FabLab Spinderihallerne­ i samarbejde om kreativ­ teknologiuddannelse

UCL og Fablab Spinderihallerne udbyder nu en diplomuddannelse med fokus på at styrke de studerendes evner til at udtrykke sig kreativt gennem ny teknologi og skabende processer. Det er en praksisnær uddannelse, hvor undervisningslokalet er FabLab Spinderihallerne.

Der er fart på den digitale udvikling, og det stiller større og større krav til vores uddannelsessystem. Der er et stigende behov for kompetenceudvikling inden for kreativitet, teknologiforståelse og skabende processer. Derfor er FabLab Spinderihallerne og UCL gået sammen om en to nye kompetenceudviklingsforløb på diplomniveau.

”Med dette samarbejde får vi bygget “hands-on” læring i Spinderihallernes spændende FabLab miljø sammen med det formelle efteruddannelsessystem. På den måde får deltagerne det bedste fra begge verdener”, siger Jens Mejer, rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Vejle Kommune ønsker at gå forrest i udviklingen af nye uddannelser, der kan fremme teknologiforståelse. Og det glæder kommunaldirektør i Vejle Kommune, Niels Ågesen, at der nu bliver mulighed for teknologisk kompetenceløft på diplomniveau.

”Der kommer hele tiden nye teknologier til, som giver os nye udfordringer og muligheder for at udvikle vores opgaveløsning. I Vejle har vi haft stor gavn af, at FabLab Spinderihallerne har kunnet inspirere skoler, virksomheder og borgere til at arbejde med ny teknologi. Det glæder mig meget, at det nu - gennem vores samarbejde med UCL – bliver muligt for andre kommuner og uddannelsesinstitutioner at kan få del i disse erfaringer med dette nye kompetenceudviklingsforløb”, siger Niels Ågesen.

Mangel på teknologisk arbejdskraft bliver en af fremtidens helt store udfordringer, og der er behov for at uddanne flere med tekniske kompetencer. Derfor er det helt nødvendigt for fremtidens arbejdsmarked, at flere får teknologisk kompetenceløft, siger Jens Find, der er administrerende direktør i IT virksomheden Unik System Design.

“Jeg har qua min position et fokus på hvordan vi får flere unge, og dermed kommende mulige medarbejdere med digitale og teknologiske kompetencer, til at vælge uddannelser med et teknologisk fokus. Samfundet mangler folk med en bredere indsigt og forståelse inden for teknologi. Med andre ord skal der uddannes flere og teknologi skal i højere grad være en del af en grundkompetence og forståelse. Ja, måske endda en digital dannelse. Jeg ser at denne uddannelse er et skridt på vejen i den forståelse, at der uddannes og kompetenceløftes personer, som kan inspirere unge til at gå teknologiens vej. At øge opmærksomheden på digitale og teknologiske kompetencer, hvordan det kan bruges på en innovativ og kreativ måde”, siger Jens Find.

Michaela Andersen, der er COO ved AI Innovation House i Vejle, hilser også de nye diplommoduler velkommen.

”Gennem mit arbejde i AI Innovation House er jeg dagligt i kontakt med IT-virksomheder som har stort fokus på artificial intelligence, Machine learning og IoT. Vi skal selvfølgelig i Danmark forstå os på disse strømninger og følge med, men vi skal også skabe nyt. Være innovative og kreative, når det gælder arbejde med teknologi. Jeg ser at denne uddannelse kan være med som et vigtigt led i at inspirere og engagere flere til at vælge en retning - eller en hybrid-retning - inden for teknologi og IT”, siger Michaela Andersen, der er COO ved AI Innovation House i Vejle. 

Uddannelsen ”Kreativitet, teknologi og skabende processer” er et kompetenceudviklingsforløb, der gennem to diplommoduler har fokus på kreativitet, teknologiforståelse og skabende processer i didaktiske læringsmiljøer. På forløbet, der består af to Diplommoduler der i alt giver 20 ECTS point, vil deltagerne udvikle kompetencer og evner til at udtrykke sig kreativt gennem ny teknologi og skabende processer.

På denne uddannelse er klasselokalet skiftet ud med FabLab, og undervisningen består af et tæt samspil mellem teori og praksis. Deltagerne på forløbet bliver uddannet til at undervise og drive aktiviteter i et Makerspace i f.eks en kommune eller på en uddannelsesinstitution. Og det er der et stort behov for, mener Sine Martinussen, afdelingsleder ved Kirkebakkeskolen i Vejle.

”Pædagoger og lærere efterspørger mere viden om og erfaring med, hvordan de nye teknologiske fremstillingsmetoder kan sættes i anvendelse i en pædagogisk sammenhæng. Og her er de to diplommoduler spot on. Jeg ser det som en kæmpe styrke at kompetencemodulerne er eksemplarisk opbygget i en vekselvirkning, hvor relevant teori sættes i spil gennem konkret afprøvning. Igennem kompetenceløftet får de professionelle konkret erfaring med at udvikle, afprøve og evaluere forløb således der bliver en direkte overførselsværdi til undervisning med inddragelse af digital skaberteknologi på egen skole”, forklarer Sine Martinussen. 

Læs mere om diplommodulerne her

 

Kontakt: Peter Dahl, leder af FabLab Spinderihallerne, tlf. 20189048, email: petda@vejle.dk