Innovation i det offentlige

I Vejle Kommune har vi en ambition om at styrke den demokratiske dialog og udvikle kommunen sammen med borgerne i endnu højere grad end hidtil. Det kalder på nye formater for brugerinddragelse og nye involverende udviklingsrum med fokus på brugerrejser, prøvehandlinger og effekt hos borgere såvel som i organisationen.

Har du brug for hjælp eller sparring? Så tag en snak med Anne

 • Anne Schødts

  Chef for Spinderihallerne og Innovationschef i Vejle Kommune

  Send e-mail
  telefon 42 77 50 11
 • Anne Carstensen

  Servicedesigner

  Send e-mail
  mobil 23 43 75 52
 • Rikke Colfach Karlsen

  Servicedesigner

  Send e-mail
  mobil 24 37 04 76

I innovationsenheden i Spinderihallerne er vi klar til at hjælpe alle afdelinger i Vejle Kommune med lige netop det. Sammen med kommunens fagområder arbejder vi med brugerdrevet udvikling, hvor vi starter med at finde ud af, hvad der giver mening for borgerne, og tager det som afsæt for at udvikle kommunens ydelser. Det er med til, at vi udvikler stærke løsninger, som understøtter kommunens arbejde, hvor vi både har fokus på at få en stærk organisation samtidige med, at vi samskaber med civilsamfundet og sætter kræfterne her i spil.

Sæt borgernes stemme i spil
Vi bidrager med et udefra og ind perspektiv på de services og samarbejder som Vejle Kommune tilbyder eller skal tilbyde i fremtiden. Det gør vi ved at inddrage borgere og civilsamfund for at sikre, at vores tilbud har den ønskede relevans hos modtageren og at det giver mening for alle involverede parter. Ved at gå på opdagelse hos brugerne og deres behov, giver det os en større forståelse for, hvad der er vigtigt for de enkelte målgrupper og derved kan vi skabe mere meningsfulde løsninger.

Se nye muligheder og skab bedre løsninger
I innovationsenheden er der ansat servicedesignere, hvis spidskompetence er at strukturere og visualisere data om brugerne for derved at få øje på nye mulighedsrum for udvikling af vores tilbud og organisation. Vi hjælper med at skabe overblik og forståelse for det væsentlige i brugeroplevelsen såvel som samarbejdet på tværs, for derved at kunne sætte ind præcis de rigtige steder ift. forbedringer.

Test i virkeligheden
Via prøvehandlinger tester vi løsningerne tidligt i udviklingen af dem. Vi lader løsningerne møde den virkelighed, de skal fungere i og gennem dialog med de mennesker, der skal have berøring med dem, justerer vi til, så løsningerne får den mest optimale effekt. Vi gør det fra de tidlige faser i udviklingen af dem, for at spare ressourcer og sikre den mest optimale relevans hos brugerne af løsningerne. Vi tester altid løsninger sammen med de bruger, hvis hverdag løsningerne skal være en del af.  

 • Vi tilbyder

 • INNOVATIONSPROJEKTER og SERVICEDESIGN

  Vi gennemfører innovationsprojekter sammen med forskellige fagområder og samarbejdspartnere – både kortere forløb og større strategiske projekter. Vi arbejder med udgangspunkt i involverende processer, hvor vi bruger metoder som brugerrejser, mulighedsrum og prøvehandlinger som centrale elementer. Vi kan hjælpe jer i forskellige faser af udviklingsarbejdet, ligesom forløbene tilrettelægges ud fra jeres konkrete behov.

  Vi arbejder typisk efter faserne:

  • Opdag & Forstå: Indsamling af indsigter fra borgere og organisation (brugerrejser) og udvikling af mulighedsrum.
  • Skab & Test: Idéudvikling, prøvehandlinger og test ved borgere og medarbejdere.
  • Virk & Effekt: Udvikling af en implementeringsplan og opnåelse af effekt hos borger såvel som i organisationen.
 • WORKSHOPS og SPRINTS

  Vi tilbyder facilitering af workshops i alle formater og størrelser. Det kan fx være introduktion til, hvordan I kan arbejde mere med udgangspunkt i borgernes oplevelser. Eller en konkret metodeintroduktion til fx idéku eller prøvehandlinger. Vi skræddersyer en workshop sammen med jer, hvor der arbejders med jeres egne specifikke udfordringer eller temaer.

  Derudover tilrettelægger og faciliterer vi designsprints, hvor medarbejdere på en uge, mandag til mandag, faciliteres igennem en innovationsproces. Vi starter med problemet/opgaven og slutter med en konkret løsning.

 • KURSER

  Vi tilbyder kurser indenfor brugerinvolvering og servicedesign blandt andet et 5-dages Action Learning forløb, hvor du blandt andet lærer:

  • At gå på opdagelse hos de mennesker, vi designer løsninger til og med, for derved at opnå en dybere forståelse for deres virkelighed og behov.
  • At omsætte og visualisere din viden, og derved skabe en ny forståelse for din udfordring.
  • At skabe nye løsninger med afsæt i dine indsigter og teste de mulige løsninger gennem prøvehandlinger blandt dem der skal bruge løsningerne.
  • At gøre de nye løsninger til ny praksis ved at sikre, at de virker og skaber den ønskede effekt - for organisationen såvel som for borgerne.

  Derudover tilbyder vi halvdagskurser, hvor vi dykker ned i konkrete metoder eller andre redskaber fra servicedesignerens værktøjskasse, som I lige står og mangler.

 • RÅDGIVNING OG SPARRING

  Både på medarbejder-, konsulent- og ledelsesniveau står vi til rådighed med erfaringer, metoder og viden om, hvordan I kan arbejde med innovation og borger- og medarbejderdrevet udvikling.

  Ledelsessparring

  Løbende ledelsessparring med Innovationschefen i relation til de konkrete aktiviteter, herunder deltagelse i styregrupper, advisory boards m.m. for at støtte op om den ledelsesmæssige forankring af innovationsindsatser tilbydes uden beregning.