Innovation i det offentlige

Sammen med kommunens fagområder arbejder vi med brugerdrevet udvikling, hvor vi starter med at finde ud af, hvad der giver mening for borgerne, og tager det som afsæt for at udvikle kommunens ydelser. Det er med til, at vi udvikler stærke løsninger, som understøtter kommunens arbejde med ny syntese modellen, hvor vi både udvikler for at få en stærk organisation samtidige med, at vi samskaber med civilsamfundet og sætter kræfterne her i spil.

Har du brug for hjælp eller sparring? Så tag en snak med Anne

 • Anne Schødts

  Chef for Spinderihallerne og Innovationschef i Vejle Kommune

  Send e-mail
  telefon 42 77 50 11
 • Anne Carstensen

  Servicedesigner

  Send e-mail
  mobil 23 43 75 52

I Vejle Kommune har vi en ambition om, at udvikle den demokratisk dialog og udvikle kommunen sammen med borgerne i endnu højere grad end hidtil. Det kalder på nye formater for borgermøder, nye involverende politiske udviklingsrum, borgerrejse analyser, prøvehandlinger og test sammen med borgerne m.fl. I innovationsenheden i Spinderihallerne er vi klar til at hjælpe alle afdelinger i Vejle Kommune med lige netop det.

Har din afdeling brug for redskaber til, hvordan I kan arbejde med brugerrejser, få nye idéer og gennemføre konkrete prøvehandlinger? Vi kan være med til fx at re-tænke måden, hvorpå vi har dialogmøder, hvordan vi skaber overblik for borgerne og visualiserer et forløb, hvordan vi skriver breve med komplicerede budskaber på en måde, så borgerne forstår det - eller hvad det nu er, I er nysgerrige på, om I kan gøre mere med udgangspunkt i de borgere, vi skal hjælpe.

I innovationsenheden er ansat servicedesignere, hvis spidskompetence er at samskabe mellem borgere og personale og udvikle løsninger, der giver mening hos begge parter.

Vores konsulenter kan lave brugerundersøgelser for jer og sammen med jer og borgerne udvikle nye løsninger. Vi tilpasser altid vores samarbejde med jer ift. den enkelte opgave, men nedenstående er nogle eksempler på forløb vi, som vi tilbyder.

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Rådgivning og sparring
Både på medarbejder-, konsulent- og ledelsesniveau står vi til rådighed med erfaringer, metoder og viden om, hvordan I kan arbejde med innovation og borger- og medarbejderdrevet udvikling.

Hel eller halvdags workshops
Vi planlægger indholdet sammen, men det kan fx være introduktion til tankesættet bag borgerdrevet udvikling (borgerland-fagland). Metodeintro til fx borgerrejsen eller prøvehandlinger. Eller mini-innovationssprint, hvor I arbejder med udvikling af løsning på en udfordring.

Innovationsprint på 1 uge
På en uge, mandag – mandag faciliteres I igennem en innovationsproces. Vi starter med problemet/opgaven og slutter med en konkret løsning. Forudsætter et team fra fagområdet, som dedikerer man-man fuldtid til gennemførelse af processen.

Træningsforløb for ansatte
Forløb med 4-5 hele dage over 10-17 uger. De ansatte trænes i at arbejde udefra-ind igennem introduktion til tankesæt og konkrete værktøjer, som afprøves mellem hver træningsdag. De arbejder med en konkret udfordring, som de igennem forløbet udvikler løsninger på, tester af og justerer til.

Gennemførelse af innovationsprojekt
Projektbistand kan deles op i faser. Vi arbejder typisk efter faserne:

1) Forstå: Indsamling af indsigter fra borgere og organisation og udvikling af mulighedsrum.

2) Skab: Idéudvikling, prøvehandlinger og test ved borgere og medarbejdere.

3)Virk: Udvikling af implementeringsplan, fx fremtidsfortællinger, læringsloop m.m.

Ledelsessparring
Løbende ledelsessparring med Innovationschefen i relation til de konkrete aktiviteter, herunder deltagelse i styregrupper, advisory boards m.m. for at støtte op om den ledelsesmæssige forankring af innovationsindsatser tilbydes uden beregning.