Innovation på tværs af kommunen

Sammen med kommunens fagområder arbejder vi med brugerdrevet udvikling, hvor vi starter med at finde ud af, hvad der giver mening for borgerne, og tager det som afsæt for at udvikle kommunens ydelser. Det er med til, at vi udvikler stærke løsninger, som understøtter kommunens arbejde med ny syntese modellen, hvor vi både udvikler for at få en stærk organisation samtidige med, at vi samskaber med civilsamfundet og sætter kræfterne her i spil.

Har du brug for hjælp eller sparring? Så tag en snak med Anne

  • Anne Carstensen

    Servicedesigner

    Send e-mail
    mobil 23 43 75 52

Vores tre indsatsområder

Borgerdrevet udvikling i kommunen

Sammen med forskellige fagområder udvikler vi den måde, vi som kommune samarbejder med og hjælper borgerne. Det kan både være i store og længerevarende projekter og i korte udviklings-sprints. Vi bidrager med en professionel udviklingsproces og med et stærkt fokus på, at fagområdets ydelser eller samarbejdsform udvikles med udgangspunkt i borger- og medarbejderinvolvering. Vi laver blandt andet brugerrejser, kortlægger samarbejdet i ”fagland” og udvikler løsninger, som testes af i praksis flere gange undervejs og justeres til, så de giver mening for både medarbejdere og borgere.

Innovationskompetencer på tværs

Gennem netværk og kompetenceudvikling styrker vi en fælles innovationstilgang og understøtter samarbejder og videndeling på tværs af forvaltninger og fagområder i Vejle Kommune. Det gør vi blandt andet ved at bidrage med et fælles sprog, fælles metoder og igennem samskabende processer, hvor de ansatte lærer hinanden at kende på tværs. Vi har øje for mulighederne i at sætte mennesker og løsninger sammen både internt i kommunen, men også med organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Bæredygtige løsninger til borgerne 

Vi understøtter kommunens overordnede klimastrategi ved at arbejde for, at borgere, kommunens afdelinger og virksomheder nemt kan få inspiration til, hvordan de selv kan være mere bæredygtige og klimavenlige. Vi sætter især fokus på plastgenanvendelse igennem projekt REFLOW og laver involverende processer for at gøre bæredygtighed nærværende og konkret.