Open call – kunstnerisk samarbejds- og udstillingsprojekt i Spinderihallerne

Er du et spirende talent i starten af din kunstneriske rejse? Måske studerende eller helt nyuddannet? Eller er du en etableret kunstner, der har lyst til at vende bøtten på hovedet og teste helt nye formater, redskaber og materialer? Du kan være lokal eller international, kunstner, designer eller arkitekt og arbejde med alle genrer og materialer, herunder digital fabrikation og nye teknologier.

Som noget nyt, udbyder Spinderihallerne et nyt samarbejds- og udstillingsprojekt med en (el flere kunstnere) i perioden 1. juni – oktober 2024*

Ansøgninger kan indsendes fra nu af og frem til deadline d. 13. maj 2024.

Med vores helt særlige faciliteter og mix af kompetencer indenfor kunst, iværksætteri, innovation, design, digital fabrikation og bio-tech, får du muligheden for at afprøve og teste din kunstneriske praksis af i vores innovationsmiljø og samtidig bidrage med inspiration til huset og dets brugere. Spinderihallerne er et åbent og levende hus, som giver dig mulighed for at inddrage og henvende dig til en meget bred gruppe af aktører og målgrupper.

Spinderihallernes faste lejere består af et iværksættermiljø på ca. 60 mindre virksomheder indenfor de kreative erhverv, 15 kunstnere/designere med studier og ateliers i vores Art Zone, samt et kommunalt team med kompetencer indenfor kunst, design, innovation, iværksætteri og ny teknologi.

Nedenfor har vi forestillet os tre scenarier – og der er helt sikkert flere, som vi ikke har tænkt på. Fælles for alle tre er, at vi meget gerne ser, at samarbejdet munder ud i en udstilling i september måned og at du skal være selvkørende og selv kunne sætte ting i gang:

 1. Du har en mere eller mindre færdig udstilling, men ikke noget sted at udstille. Du ønsker måske at udvikle og teste nye workshopforløb eller arbejde med nye formater for fx på publikums deltagelse og interaktion. Spinderihallernes kan yde sparring på kuratering, design, formidling m.m. samt adgang til vores netværk.

 2. Du er interesseret i ny teknologi som et af flere værktøjer i din kunstneriske praksis og har kendskab til digitale fabrikationsteknologier. FabLab Spinderihallerne har mulighed for at tilbyde dig et gratis medlemskab i samarbejdsperioden og give dig sparring på dit projekt efter aftale. Vi forventer, at du i samarbejdsperioden deler viden og bliver en del af miljøet omkring FabLab, som består af ansatte, frivillige og brugere – i det omfang, det giver mening.

 3. Du er en etableret og erfaren kunstner, som søger ny inspiration og ønsker tid og rum til at eksperimentere og undersøge nye metoder og tilgange til din praksis.

 

Hvad tilbyder vi:

 • Masser af kvadratmeter til udstilling/show case i ”Spinderiet” i hele september måned.
 • En fernisering og invitation af gæster, fagprofessionelle m.fl. til at opleve, se og vurdere det udstillede.
 • Hjælp til kuratering og opsætning af udstilling – samt dækning af udgifter til printet materiale og fernisering på op til 3000 kr.
 • Mulighed for fokuserede sparringsevents med både fagligt personale og kunstnere/designere fra Art Zone, Spinderihallernes kunstmiljø.
 • Mulighed for gratis medlemskab til FabLab og sparring på dit projekt i juni og august (FabLab lukket i Juli). Dette kræver et grundlæggende kendskab til digitale fabrikationsteknologier.
 • Gulvplads til mock ups, workshops m.m
 • En afsluttende review på dit projekt med deltagere fra personale fra FabLab og Spinderihallerne, Art Zone og evt. eksterne kompetencer. Her får du konstruktiv kritik og feedback på dit projekt og dit potentiale som motivation til din videre kunstneriske rejse.

 

Hvad forventer vi af dig:

Vi forestiller os, at du allerede har en idé eller et koncept, som du ønsker at realisere, videreudvikle eller twiste i en ny retning, eller måske er du optaget af at teste nye materialer, nye metoder og værktøjer. Vi ser positivt på, at du er nysgerrig på digitale fabrikationsværktøjer som ét blandt mange værktøjer i en kunstnerisk, skabende proces. Men det er ikke et krav.

 • Du kan arbejde selvstændigt og har en professionel og seriøs tilgang til din praksis
 • Du er selv økonomisk ansvarlig for projektet, fx materialer og transport
 • At samarbejdet rundes af med udstilling/show case i september måned i udstillingsrummet ”Spinderiet”. Et stort volumen er ikke et krav og vi forventer ikke, at du fylder hele det store rum.
 • Du hjælper med op- og nedtagning af evt. udstillinger/show cases.
 • At du selv tager ansvar for formidlingen af projektets formål, metoder, processer og resultater på sociale medier og i pressen – men, med hjælp og sparring fra Spinderihallerne, som kan bruge vores SoMe platforme og hjemmeside til at dele kommunikation om projektet.
 • At du selv hjælper med layout af evt. skriftligt og visuelt materiale
 • At du er åben for at fortælle og kommunikere om projektets idé, processer, metoder og resultater til både medarbejdere og borgere i Spinderihallerne. Det kan ske i forbindelse med udstilling eller som særskilte formidlingsevents. Formaterne er helt åbne - det vigtigste er, at dit projekt bliver formidlet og dets resultater bragt i spil.
 • At du selv tegner en eventuel forsikring til dækning af værker – hvis du ønsker en sådan

Sådan søger du og sådan vurderer vi din ansøgning:
Start med at kontakte Eva Sommer Hansen på tlf. 2250 2492, så begge parter får en fornemmelse af muligheder og udfordringer.
Herefter skal du sende en kortfattet beskrivelse af dit kunstneriske projekt inden for den angivne frist.

Ansøgningen skal sendes som ét samlet dokument og indeholde:

 • Kontaktdata – min. navn, telefon og e-mail
 • Beskrivelse af dit projekt og dets ambition og hvad det er du ønsker hjælp til at undersøge, teste eller udvikle. Vedlæg gerne billeder, skitser, video e.l, der hjælper os med at forså dit projekt.
 • Angiv gerne de perioder, du tror, du kommer til at arbejde og opholde dig i Spinderihallerne
 • Beskrivelse af dine (foreløbige) ideer til formidlingsaktiviteter af projektets metoder og resultater.
 • Et kortfattet CV, der beskriver din hidtidige kunstneriske praksis – max 1 side.
 • Hvis du er ung og/eller ny-uddannet evt. en anbefaling fra en underviser e.l

Ansøgningen sendes til Eva Sommer Hansen, evsha@vejle.dk

Herefter vurderer et udstillingsudvalg fra Spinderihallerne din ansøgning ud fra kvalitative og praktiske kriterier. Du får et skriftligt svar umiddelbart efter ansøgningsfristen. Hvis vi bliver enige om et samarbejde, inviterer vi dig til et møde hvor vi bl.a. udarbejder en skriftlig samarbejdsaftale.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tilgodese nogle af de indsendte ansøgninger.

Udvalget består af:

 • Eva Sommer Hansen, kunsthistoriker og udstillingsansvarlig i SPH
 • Mette Marie Bækhøj Karlberg, ansvarlig for kreative erhverv og iværksætteri i SPH
 • Sarah Jane Trahan, professional kunstner med atelier i Spinderihallerne
 • Peter Dahl, leder af FabLab Spinderihallerne

*Spinderihallerne og værkstederne holder sommerferielukket hele juli, men kontor- og kunststudier vil være tilgængelige.

Plantegning Spinderiet
Spinderiet

Tidligere vindere af Open Call i Spinderihallerne

Tidsrum

Vinder af Open Call 2022 - Amanda Brix Kolstrup med værket "Tidsrum"

Hvad sker der med os når kroppen bliver syg eller skadet? Hvad sker der med vores opfattelse af verden?

Amanda eksperimenter med en udsat krops fysik og anatomi i hendes praksis. Hun definerer den udsatte krop som såret, ramt af sygdom eller af en ulykke, som har skabt betydningsfulde ændringer på kroppen både fysisk og psykisk. Hun er interesseret i den transformation, kroppen gennemgår; hvad sker der for eksempel for et menneske, der har fået en hjerneskade og ikke længere kan skrive eller snakke?

Amanda har tidligere fokuseret på sygdomme og skader som gigt, hjertefejl og hjerneskader. Hun bruger velkendte materialer i hendes skulpturer og installationer, for eksempel fundne objekter fra sundhedsvæsnet. I udstillingen Tidsrum undersøger hun kroppens reaktioner, når den daglige rytme bliver brudt af den ukontrollerbare pause. Amanda Brix’ værker og praksis bygger bl.a. på egne erfaringer fra sundhedsvæsenet.

Udstillingen ”Tidsrum” er en kunstnerisk installation i egen ret, men Spinderihallerne ser den også som en mulighed for at sætte gang i anderledes dialoger og oplevelser om krop, sygdom og sundhed.