REFLOW

Plastik er på alles læber. Både borgere, politikere, græsrodsbevægelser og virksomheder forholder sig til, hvordan vi finder nye løsninger både inden for produktion, sortering og genanvendelse. REFLOW er et 3-årigt EU-projekt, der startede 1. juni og har til formål vende lineær produktion og forbrug til cirkulær produktion og forbrug. Med andre ord: Hvordan anvendelse af plastik kan ske mere cirkulært.

Også på EU niveau er emnet relevant lige nu. Ministerrådet har netop vedtaget plastdirektivet, der i 2021 forbyder engangsplast såsom plasttallerkener og krus, vatpinde o. lign. Samtidig har Folketinget i Danmark indgået en samarbejdsaftale om en national plastaftale, som skal nedbringe plastikspild, nedbringe plast i naturen og sikre højere genanvendelse af plast.

REFLOW skriver sig ind i denne dagsorden.

Vestbyen i Vejle bliver vores lokale laboratorium for løsninger, der kan skaleres til nationalt og internationalt plan. Vi ønsker i REFLOW at bidrage med innovative løsninger til plastudfordringerne designet med og af en bred skare af interessenter inden for området, så både borgere, virksomheder, politikere og organisationer samt iværksættere inddrages.

Projektet iværksættes igennem 6 faser ud fra Design Tænkningsmetoden. Faserne består af 1. Kortlægning af plaststrømme (kvalitativ og kvantitativ), 2. Idegenerering, 3. Design og planlægning, 4. Iterative prototyper udvikles, 5. Måling og test og 6. Implementering og skalering.

Projektet bygger på allerede gode indsatser fra andre projekter i Vejle kommune, fx Resilient 100 Cities, cirkulær økonomi og Byudvikling i den vestlige del af Vejle. Projektet er politisk forankret i Teknik og Miljø i Vejle kommune for netop at sikre sammenhæng med resten af disse tiltag inden for bedre ressourceudnyttelse, genanvendelse og det nye ressourcecenter, der skal bygges.

Projektet er fuld finansieret af EU med 3,8 mil. over de tre år. De seks partnerbyer i projektet er ud over Vejle; Amsterdam, Berlin, Paris, Cluj-Napoca (Rumænien) & Milano.                                                                         

Vil du bidrage til fremtidens plastløsninger?

Har du selv lyst til at bidrage i projektet? Har du en god ide eller ser du et problem, du ønsker være med til at løse? Og brænder du for at gøre en forskel? Så hold dig ikke tilbage. Kontakt REFLOWs projektkoordinator Ann Louise Slot og fortæl om dine tanker: anlsl@vejle.dk eller på 30 63 73 38.